ریاضی چهارم ابتدایی

دانلود ریاضی چهارم ابتدایی

فایل قابل ویرایش ریاضی چهارم ابتدایی , ورد ریاضی چهارم ابتدایی

      ریاضی جهارم ابتدایی

توضیحات مختصر در مورد ریاضی چهارم ابتدایی

ریاضی چهارم ابتدایی

ریاضی-چهارم-ابتداییفصل های ریاضی چهارم ابتدایی

فصل اول: اعداد و الگوها
فصل دوم: کسر
فصل سوم: ضرب و تقسیم
فصل چهارم: اندازه گیری
فصل پنجم: عدد مخلوط و عدد اعشاری
فصل ششم: شکل های هندسی

دانلود فایل

 

ریاضی چهارم ابتدایی

Author: mp3-sound.ir