دسته: دهم ریاضی

دانلود پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم – ترمودینامیک

دانلود پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم – ترمودینامیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فصل پنجم فیزیک پایه دهم –…

دانلود پاورپوینت فصل چهارم فیزیک پایه دهم – دما و گرما

دانلود پاورپوینت فصل چهارم فیزیک پایه دهم – دما و گرما فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فصل چهارم فیزیک پایه…

دانلود پاورپوینت فصل سوم فیزیک پایه دهم – ویژگی های فیزیکی مواد

دانلود پاورپوینت فصل سوم فیزیک پایه دهم – ویژگی های فیزیکی مواد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فصل سوم فیزیک…

دانلود پاورپوینت فصل دوم فیزیک پایه دهم – کار ، انرژی و توان

دانلود پاورپوینت فصل دوم فیزیک پایه دهم – کار ، انرژی و توان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فصل دوم…

دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پایه دهم – فیزیک و اندازه گیری

دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک پایه دهم – فیزیک و اندازه گیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فصل اول فیزیک…

پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید!

دانلود پاورپوینت درس بیستم تفکّر و سواد رسانه ای:مراقب اضافه بار باشید! فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس بیستم تفکّر…

پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای

دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم تفکّر و سواد رسانه ای فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس بیست و یکم…

پاورپوینت درس بیست و دوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای

دانلود پاورپوینت درس بیست و دوم تفکّر و سواد رسانه ای:اخلاق رسانه ای فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس بیست…

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه دهم :انقلاب اسلامی و بسیج

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاعی پایه دهم :انقلاب اسلامی و بسیج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی…

پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب!

دانلود پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب، بی مخاطب! فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس چهاردهم تفکّر و…

دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاعی پایه دهم : اقتدار دفاعی

دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاعی پایه دهم : اقتدار دفاعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاعی…

پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی

دانلود پاورپوینت درس پانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:هر چیز که در جستن آنی، آنی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت درس اول آمادگی دفاعی پایه دهم : امنیت و تهدید

دانلود پاورپوینت درس اول آمادگی دفاعی پایه دهم : امنیت و تهدید فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس اول آمادگی…

پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن

دانلود پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:کلیشۀ بدن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس شانزدهم تفکّر و سواد…

پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان

دانلود پاورپوینت درس اول تفکّر و سواد رسانه ای:مسابقۀ رسانه ها با زمان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس اول…

پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است

دانلود پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی زندگی است فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هفدهم تفکّر و…

پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای : پیام همبرگری

دانلود پاورپوینت درس دوم تفکّر و سواد رسانه ای : پیام همبرگری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوم تفکّر…

پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم

دانلود پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد رسانه ای:زندگی دوم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هجدهم تفکّر و سواد…

پاورپوینت درس سوم تفکّر و سواد رسانه ای : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱)

دانلود پاورپوینت درس سوم تفکّر و سواد رسانه ای : پنجگانۀ سواد رسانه ای (۱) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲)

دانلود پاورپوینت درس نوزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:پنجگانۀ سواد رسانه ای (۲) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس نوزدهم…

پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند!

دانلود پاورپوینت درس چهارم تفکّر و سواد رسانه ای:تصاویر بی طرف نیستند! فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس چهارم تفکّر…

پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه

دانلود پاورپوینت درس پنجم تفکّر و سواد رسانه ای:از بازنمایی تا کلیشه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس پنجم تفکّر…

دانلود پاسخ درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم:‌درس آزاد (۱)

پاسخ درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم:‌درس آزاد (۱) فایل قابل ویرایش پاسخ درس ششم آمادگی دفاعی پایه دهم:‌درس آزاد…

پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱)

دانلود پاورپوینت درس ششم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع (۱) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس ششم تفکّر و…

دانلودپاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی پایه دهم : امداد و نجات

دانلود دانلود دانلود دانلوددانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاعی پایه دهم : امداد و نجات فایل قابل ویرایش دانلود دانلود…

پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم

دانلود پاورپوینت درس هفتم تفکّر و سواد رسانه ای:ما هم می توانیم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هفتم تفکّر…

دانلود پاورپوینت درس دهم آمادگی دفاعی پایه دهم : ایمنی و پیشگیری

دانلود پاورپوینت درس دهم آمادگی دفاعی پایه دهم : ایمنی و پیشگیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دهم آمادگی…

پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2)

دانلود پاورپوینت درس هشتم تفکّر و سواد رسانه ای:فنون اقناع ( 2) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هشتم تفکّر…

دانلود پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاعی پایه دهم : من یک رزم آورم

دانلود پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاعی پایه دهم : من یک رزم آورم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس نهم…

پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای : مهندسان پیام

دانلود پاورپوینت درس نهم تفکّر و سواد رسانه ای : مهندسان پیام فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس نهم تفکّر…

دانلود پاورپوینت درس هشتم آمادگی دفاعی پایه دهم : پدافند غیرعامل

دانلود پاورپوینت درس هشتم آمادگی دفاعی پایه دهم : پدافند غیرعامل فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هشتم آمادگی دفاعی…

پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ

دانلود پاورپوینت درس دهم تفکّر و سواد رسانه ای:بازی گردانان بزرگ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دهم تفکّر و…

دانلود پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی پایه دهم : مقابله با جنگ نرم

دانلود پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاعی پایه دهم : مقابله با جنگ نرم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هفتم…

پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر

دانلود پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:دروازه بانی خبر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس یازدهم تفکّر و…

دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی پایه دهم : حماسه های ماندگار

دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاعی پایه دهم : حماسه های ماندگار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی…

پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب خاص فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوازدهم تفکّر و سواد…

دانلود پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی پایه دهم : علوم و معارف دفاع مقدس

دانلود پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاعی پایه دهم : علوم و معارف دفاع مقدس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل!

دانلود پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر و سواد رسانه ای:مخاطب فعّال یا منفعل! فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس سیزدهم تفکّر…

دانلود پاسخ درس یازدهم آمادگی دفاعی پایه دهم:‌درس آزاد (۲)

پاسخ درس یازدهم آمادگی دفاعی پایه دهم:‌درس آزاد (۲) فایل قابل ویرایش پاسخ درس یازدهم آمادگی دفاعی پایه دهم:‌درس آزاد…

دانلود پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاهی دهم – مقابله با جنگ نرم

دانلود پاورپوینت درس هفتم آمادگی دفاهی دهم – مقابله با جنگ نرم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هفتم آمادگی…

دانلود پاورپوینت درس ششم آمادگی دفاهی دهم – درس آزاد 1

دانلود پاورپوینت درس ششم آمادگی دفاهی دهم – درس آزاد 1 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس ششم آمادگی دفاهی…

دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاهی دهم – حماسه های ماندگار

دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاهی دهم – حماسه های ماندگار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس پنجم آمادگی دفاهی…

دانلود پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاهی دهم – علوم و معارف دفاع مقدس

دانلود پاورپوینت درس چهارم آمادگی دفاهی دهم – علوم و معارف دفاع مقدس فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس چهارم…

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاهی دهم – انقلاب اسلامی و بسیج

دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی دفاهی دهم – انقلاب اسلامی و بسیج فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس سوم آمادگی…

دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاهی دهم – اقتدار دفاعی

دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاهی دهم – اقتدار دفاعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوم آمادگی دفاهی دهم…

دانلود پاورپوینت درس اول آمادگی دفاهی دهم – امنیت و تهدید

دانلود پاورپوینت درس اول آمادگی دفاهی دهم – امنیت و تهدید فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس اول آمادگی دفاهی…

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاهی دهم – امداد و نجات

دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاهی دهم – امداد و نجات فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دوازدهم آمادگی دفاهی…

دانلود پاورپوینت درس یازدهم آمادگی دفاهی دهم – درس آزاد 2

دانلود پاورپوینت درس یازدهم آمادگی دفاهی دهم – درس آزاد 2 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس یازدهم آمادگی دفاهی…

دانلود پاورپوینت درس دهم آمادگی دفاهی دهم – ایمنی و پیشگیری

دانلود پاورپوینت درس دهم آمادگی دفاهی دهم – ایمنی و پیشگیری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس دهم آمادگی دفاهی…

دانلود پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاهی دهم – من یک رزم آورم

دانلود پاورپوینت درس نهم آمادگی دفاهی دهم – من یک رزم آورم فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس نهم آمادگی…

دانلود پاورپوینت درس هشتم آمادگی دفاهی دهم – پدافند غیرعامل

دانلود پاورپوینت درس هشتم آمادگی دفاهی دهم – پدافند غیرعامل فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس هشتم آمادگی دفاهی دهم…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس یازدهم فضیلت آراستگی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس یازدهم فضیلت آراستگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دهم یاری از نماز و روزه

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس دهم یاری از نماز و روزه فایل قابل ویرایش…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس نهم دوستی با خدا

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس نهم دوستی با خدا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هشتم آهنگ سفر

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هشتم آهنگ سفر فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هفتم فرجام کار

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس هفتم فرجام کار فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس ششم واقعه بزرگ

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس ششم واقعه بزرگ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس پنجم منزلگاه بعد

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس پنجم منزلگاه بعد فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس چهارم آینده روشن

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس چهارم آینده روشن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت درس…

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس سوم پنجره ای به روشنایی

دانلود پاورپوینت درس دین و زندگی 1 پایه دهم – درس سوم پنجره ای به روشنایی فایل قابل ویرایش دانلود…