دسته: درس پژوهی

مقایسه تاثیر آموزش انفرادی و گروهی بر مهارت های خود مراقبتی بیماران دچار زخم پای دیابتی

دانلود مقایسه تاثیر آموزش انفرادی و گروهی بر مهارت های خود مراقبتی بیماران دچار زخم پای دیابتی فایل قابل ویرایش…

دانلود pdf سفر آب درون زمین

دانلود دانلود pdf سفر آب درون زمین فایل قابل ویرایش دانلود pdf سفر آب درون زمین , ورد دانلود pdf…

دانلود طراحی فعالیت های آموزشی گزارش کارورزی 2

دانلود دانلود طراحی فعالیت های آموزشی گزارش کارورزی 2 فایل قابل ویرایش دانلود طراحی فعالیت های آموزشی گزارش کارورزی 2…

دانلود PDF شجاعت

دانلود دانلود PDF شجاعت فایل قابل ویرایش دانلود PDF شجاعت , ورد دانلود PDF شجاعت برای دانلود دانلود PDF شجاعت…

دانلود درس پژوهی چگونه بهبود بخشیدن هندسه در فراگیران پایه هفتم

دانلود دانلود درس پژوهی چگونه بهبود بخشیدن هندسه در فراگیران پایه هفتم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی چگونه بهبود…

دانلود درس پژوهی گارگاه حل مسئله ریاضی پایه هفتم

دانلود دانلود درس پژوهی گارگاه حل مسئله ریاضی پایه هفتم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی گارگاه حل مسئله ریاضی…

دانلود درس پژوهی آموزش احتمال ریاضی پایه هفتم

دانلود دانلود درس پژوهی آموزش احتمال ریاضی پایه هفتم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی آموزش احتمال ریاضی پایه هفتم…

دانلود درس پژوهی آموزش توان به شیوه حل مسئله ریاضی پایه هفتم

دانلود دانلود درس پژوهی آموزش توان به شیوه حل مسئله ریاضی پایه هفتم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی آموزش…

دانلود درس پژوهی تدریس جذاب تر جمع و تفریق اعداد صحیح

دانلود دانلود درس پژوهی تدریس جذاب تر جمع و تفریق اعداد صحیح فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی تدریس جذاب…

دانلود درس پژوهی چگونه استفاده از فناوری و وسایل فیزیکی را در تدریس مساحت جانبی منشور تلفیق کنیم

دانلود دانلود درس پژوهی چگونه استفاده از فناوری و وسایل فیزیکی را در تدریس مساحت جانبی منشور تلفیق کنیم فایل…

دانلود درس پژوهی چگونه معادله را خلاقانه حل کنیم ریاضی پایه هفتم

دانلود دانلود درس پژوهی چگونه معادله را خلاقانه حل کنیم ریاضی پایه هفتم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی چگونه…

دانلود درس پژوهی کاربرد حجم و سطح در زندگی

دانلود دانلود درس پژوهی کاربرد حجم و سطح در زندگی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی کاربرد حجم و سطح…

دانلود درس پژوهی نحوه یادگیری پایدار درس معادله ریاضی هفتم

دانلود دانلود درس پژوهی نحوه یادگیری پایدار درس معادله ریاضی هفتم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی نحوه یادگیری پایدار…

دانلود درس پژوهی ارائه الگویی جدید برای تدریس محاسبه مقدار عددی عبارتهای جبری

دانلود دانلود درس پژوهی ارائه الگویی جدید برای تدریس محاسبه مقدار عددی عبارتهای جبری فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی…

دانلود درس پژوهی چگونه حل معادله باروش اکتشافی ریاضی هفتم

دانلود دانلود درس پژوهی چگونه حل معادله باروش اکتشافی ریاضی هفتم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی چگونه حل معادله…

دانلود درس پژوهی تدریس حجم ریاضی هفتم با روش های نوین آموزشی

دانلود دانلود درس پژوهی تدریس حجم ریاضی هفتم با روش های نوین آموزشی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی تدریس…

دانلود درس پژوهی حق مردم هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی حق مردم هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی حق مردم هدیه…

دانلود درس پژوهی راههای ایران تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی راههای ایران تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی راههای ایران تعلیمات اجتماعی…

دانلود درس پژوهی میراث پیامبر هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی میراث پیامبر هدیه های آسمانی پنجم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی میراث پیامبر هدیه…

دانلود درس پژوهی درس ایثار و فداکاری تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی درس ایثار و فداکاری تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی درس ایثار…

دانلود درس پژوهی درس سلام سلام هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی درس سلام سلام هدیه های آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی درس سلام…

دانلود درس پژوهی علوم تجربی سوم دبستان درس انرژی

دانلود دانلود درس پژوهی علوم تجربی سوم دبستان درس انرژی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی علوم تجربی سوم دبستان…

دانلود درس پژوهی صبح روز بعد هدیه های آسمانی پنجم

دانلود دانلود درس پژوهی صبح روز بعد هدیه های آسمانی پنجم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی صبح روز بعد…

دانلود درس پژوهی ابرها میگریند هدیه آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی ابرها میگریند هدیه آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی ابرها میگریند هدیه آسمانی…

دانلود درس پژوهی آشنایی با جمع ریاضی اول ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی آشنایی با جمع ریاضی اول ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی آشنایی با جمع ریاضی…

دانلود درس پژوهی درس دوست صمیمی و دانا بخوانیم پنجم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی درس دوست صمیمی و دانا بخوانیم پنجم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی درس دوست…

دانلود درس پژوهی شادی گلها هدیه آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی شادی گلها هدیه آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی شادی گلها هدیه آسمانی…

دانلود درس پژوهی درس تفریق ریاضی اول دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی درس تفریق ریاضی اول دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی درس تفریق ریاضی اول دبستان…

دانلود درس پژوهی بخش پذیری ریاضی پنجم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی بخش پذیری ریاضی پنجم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی بخش پذیری ریاضی پنجم ابتدایی…

دانلود درس پژوهی برای پاکیزگی هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی برای پاکیزگی هدیه های آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی برای پاکیزگی هدیه…

دانلود درس پژوهی خدای مهربان بخوانیم دوم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی خدای مهربان بخوانیم دوم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی خدای مهربان بخوانیم دوم ابتدایی…

دانلود درس پژوهی زندگی انسان های نخستین تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی زندگی انسان های نخستین تعلیمات اجتماعی چهارم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی زندگی انسان…

دانلود درس پژوهی هدیه های او هدیه های آسمانی سال دوم

دانلود دانلود درس پژوهی هدیه های او هدیه های آسمانی سال دوم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی هدیه های…

دانلود درس پژوهی چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟

دانلود دانلود درس پژوهی چرا رودها برای ما اهمیت دارند؟ فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی چرا رودها برای ما…

دانلود درس پژوهی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی تقسیم های غیر اساسی با باقی مانده ریاضی چهارم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی…

دانلود درس پژوهی وقت خواندن هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی وقت خواندن هدیه های آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی وقت خواندن هدیه…

دانلود درس پژوهی دریاها و دریاچه های ایران کدامند؟

دانلود دانلود درس پژوهی دریاها و دریاچه های ایران کدامند؟ فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی دریاها و دریاچه های…

دانلود درس پژوهی خواندن ساعت ریاضی سوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی خواندن ساعت ریاضی سوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی خواندن ساعت ریاضی سوم دبستان…

دانلود درس پژوهی کاردستی نرگس هدیه های آسمانی سال دوم

دانلود دانلود درس پژوهی کاردستی نرگس هدیه های آسمانی سال دوم فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی کاردستی نرگس هدیه…

دانلود مطالب مورد نیاز در فایل درس پژوهی جشنواره درس پژوهی

دانلود دانلود مطالب مورد نیاز در فایل درس پژوهی جشنواره درس پژوهی فایل قابل ویرایش دانلود مطالب مورد نیاز در…

دانلود درس پژوهی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی های آن ریاضی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی آشنایی با اشکال هندسی و ویژگی های آن ریاضی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس…

دانلود درس پژوهی عینک معلم هدیه های آسمان دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی عینک معلم هدیه های آسمان دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی عینک معلم هدیه…

دانلود درس پژوهی آشنایی دانش آموزان با معادله و حل آن

دانلود دانلود درس پژوهی آشنایی دانش آموزان با معادله و حل آن فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی آشنایی دانش…

دانلود درس پژوهی لوحه سوم ریاضی اول ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی لوحه سوم ریاضی اول ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی لوحه سوم ریاضی اول ابتدایی…

دانلود درس پژوهی سفره عمو عباس هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی سفره عمو عباس هدیه های آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی سفره عمو…

دانلود درس پژوهی آموزش مفهوم کسر ریاضی چهارم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی آموزش مفهوم کسر ریاضی چهارم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی آموزش مفهوم کسر ریاضی…

دانلود درس پژوهی جشن تولد هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی جشن تولد هدیه های آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی جشن تولد هدیه…

دانلود درس پژوهی شناخت اشکال هندسی ریاضی پایه دوم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی شناخت اشکال هندسی ریاضی پایه دوم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی شناخت اشکال هندسی…

دانلود درس پژوهی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟

دانلود دانلود درس پژوهی راهها در زندگی ما چه نقشی دارند؟ فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی راهها در زندگی…

دانلود درس پژوهی تدریس عدد3 ریاضی اول ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی تدریس عدد3 ریاضی اول ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی تدریس عدد3 ریاضی اول ابتدایی…

دانلود درس پژوهی افطار شیرین هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی افطار شیرین هدیه های آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی افطار شیرین هدیه…

دانلود درس پژوهی خط باز و بسته ریاضی اول ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی خط باز و بسته ریاضی اول ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی خط باز و…

دانلود درس پژوهی مهره داران علوم سوم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی مهره داران علوم سوم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی مهره داران علوم سوم ابتدایی…

دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست

دانلود دانلود درس پژوهی هدیه های آسمانی سال دوم دبستان درس همه چیز از توست فایل قابل ویرایش دانلود درس…

دانلود درس پژوهی تغییرات مواد علوم پنجم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی تغییرات مواد علوم پنجم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی تغییرات مواد علوم پنجم ابتدایی…

دانلود درس پژوهی شورا تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی

دانلود دانلود درس پژوهی شورا تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی شورا تعلیمات اجتماعی پنجم ابتدایی…

دانلود درس پژوهی درس مثل خورشید هدیه آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی درس مثل خورشید هدیه آسمانی دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی درس مثل خورشید…

دانلود درس پژوهی آهنربا

دانلود دانلود درس پژوهی آهنربا فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی آهنربا , ورد دانلود درس پژوهی آهنربا برای دانلود…

دانلود درس پژوهی نخستین شهرها تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی نخستین شهرها تعلیمات اجتماعی چهارم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی نخستین شهرها تعلیمات اجتماعی…

دانلود درس پژوهی منابع انرژی علوم سوم دبستان

دانلود دانلود درس پژوهی منابع انرژی علوم سوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود درس پژوهی منابع انرژی علوم سوم دبستان…