درسنامه پایه پنجم

دانلود درسنامه پایه پنجم

فایل قابل ویرایش درسنامه پایه پنجم , ورد درسنامه پایه پنجم

      درسنامه پنجم ابتدایی

توضیحات مختصر در مورد درسنامه پایه پنجم

درسنامه پایه پنجم

درسنامه-پایه-پنجمبرای بهبود آموزش و موفقیت مدرسه باید عملکرد دانش آموزان را در فرایند آموزش و ارزشیابی خود (که بخشی از فرایند آموزش است) یا آنچه که آنها آموخته اند و قادر به انجام دادن آن هستند، به صورت همه جانبه و گسترده مورد توجه قرار گیرد. در حقیقت آنچه در مدرسه و یا معلم را به یک واحد آموزشی یا معلم را به یک واحد آموزشی یا معلم موفق و کارآمد تبدیل می کند، بازده یا محصول مدرسه یعنی عملکرد دانش آموزان است.

دانلود فایل

 

درسنامه پایه پنجم

Author: mp3-sound.ir