دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

دانلود دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

فایل قابل ویرایش دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی , ورد دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی


دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

دانلود-گزارش-مدرسه-پژوهی-شرکت-در-کار-گروهی

دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

عنوان فایل: روش هاي  تشويق دانش آموزان به شركت در فعاليت هاي گروهي

به همراه پاور پوینت مستندات شرکت در کار گروهی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش جهت اعمال سلیقه

چکیده و خلاصه ای از فایل:

مقاله فوق كه مقاله ای توصیفی است   بامروری برکتاب ها ونظریه های موجود مرتبط با فعالیت های گروهی درابتدا تعریفی از همیاری شده و در ادامه به بررسی مزایای همیاری وگروه پرداخته شده است. و با مشخص شدن پیامد کلیدی فعالیت های گروهی یعنی همکاری و یادگیری مشارکتی را مورد بحث قرار داده است . فعالیت گروهی در کارها ،کیفیت زندگی را بهبودمی بخشد،شادی واحساس لذت ودوستی رابرایمان به ارمغان می آورد. پیروان نظریه ی سازندگی نیز بر همین باورند که بسیاری از مسائل راکه هیچ یادگیرنده ای به تنهایی نمی تواند آنها راحل کند ، از طریق تبادل اندیشه ومشا رکت گروهی یادگیرنده ای حل می شود .

اين پژوهش به صورت عملي در آموزشگاه شهيد نواب اجرا گرديده و به نتايج قابل قبولي رسيده است.

کلید واژه ها : همیاری ،گروه، یادگیری گروهی ، بحث گروهی*

مقدمه

یادگیری یک فرایند اجتماعی است وفعالیت های یادگیری برای رسیدن به مرحله تولید اندیشه واطلاعات حیاتی است . این فکر راژان پیاژه ، که از محققان پیشگام درزمینه تعیین تحول فکر به شمار می رود ، تایید می کند.

پیاژه نشان داده است که بیشترآموخته های مهم ما حاصل تعامل بادیگران است.اگردانش آموزان در مورد یک کتاب ،یک تکلیف وبا یک مسئله  فقط نظرات ،واکنش ها وپرسش های خود راداشته باشند،یادگیری آنان به اندازه ی زمانی که به نظرات دیگران نیزدسترسی داشته باشند،پربار نخواهد بود.عمده ترین هدف این روش کوشش برای دستیابی به فعالیت های عالی ذهنی است.

طبق نظر جانسون،جانسون وهالویک،معلمان در مدارس با سه موقعیت آموزشی روبه رو هستند که در بیشتر موارد یکی از آنها را انتخاب می کنند. ممکن است در هر کلاس معلمان دروس را به نحوی سازماندهی کنند که دانش آموزان وادار شوند برای برنده شدن تلاش کنند.همچنین، آنان به دانش آموزان اجازه می دهند که برابر با میل خود به یادگیری بپردازند ودر برخی موارد،معلمان دانش آموزان را به صورت سازماندهی می کنند که در قالب گروه هایی با یاری یکدیگر مطالب درسی را فرا می گیرند. ولی در بیشتر موارد دیده می شود که در کلاسها دانش آموزبه تنهایی کار می کند.به هر کدام از دانش آموزانگفته می شود که سرت به کار خودت باشد. با بغل دستیصحبت نکن

امروز می بینم که بیشتر فعالیت های یادگیری از طریقهمیاری ترغیب میشود زمینه ی دانشی وعاطفی واجتماعی به هم پیوند می خورند و جنبه های گوناگون شخصیت فراگیرندگان مورد تایید قرارمی گیرند.(آقازاده ،1390،ص 370)روش های آموزشی فردی ورقابتی در برنامه ی آموزشی جایگاه خاصی دلرند ولی باید به وسیله یادگیری مشارکتی متعادل گردند.هر یک ازاعضای گروه،نه تنها مسئول یادگیری آن چیزی است که تدریس شده است بلکه مسئول کمک به یادگیری سایر اعضای گروه خود نیز هست تا بدین ترتیب فضای از پیشرفت تحصیلی ایجاد شود. موفقیت این روش در طول 50 سال ،مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و تاثیرالبته در زمینه هایی از قبیل بهتر شدن رفتار دانش آموزان و حضور آنها درمدرسه،افزایش اعتماد به نفس و انگیزه ،دوست داشتن مدرسه  تحقیقات نشان می دهدکه وقتی دو عنصر کلیدی یعنی یعنی اهداف گروهی و مسئولیت فردی با هم مورد استفاده قرار گیرند. نتایج پیشرفت تحصیلی کاملا مثبت و محرز می شود . و دانش آموزانی که با هم کار می کنند یک دیگر را دوست خواهند داست و بیشتر دانش آموزان کلاس که دارای ناتوانایی های یادگیری هستند، در اثر استفاده از این راهبرد با سایر هم کلاسی های خود در کلاس روابط بهتری پیدا می کنند. (شهر تاش ،1384،ص 252)

به باور  ویگو تسکی، فرآیندهای عالی ذهنی در انسان از راه تعامل اجتماعی شکل میگیرد.پیروان نظریه ی سازندگی نیز بر همین باورند،بنابرین مشارکت اجتماعی را یکی از شرایط مهم یادگیری به شمار می روند. طبق این باور،بسیاری از مسائل را که هیچ یادگیرنده ای به تنهایی نمیتواند آنها را حل کند،از طریق تبادل اندیشه و مشارکت گروهی یادگیرندگان حل می شوند. درگذشته این گونه تصور می شد که کلاس درسی ساکت،آرام وبدون مترک که دانش آموزان تنها به سخنان معلمان گوش میدهند،بهترین فضا وشرایط رابرای یادگیری دانش آموزن فراهم می آورد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی , سایت دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی , خرید دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی , دانلود رایگان دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی , فایل دانلود گزارش مدرسه پژوهی شرکت در کار گروهی

Author: mp3-sound.ir