دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی

دانلود دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی

فایل قابل ویرایش دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی , ورد دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی


دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی

دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی

دانلود-پوشه-ی-کاری-سالانه-راهبر-آموزشیدانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی
فرمت فایل ورد و قابل ویرایش
آنچه که در این مجموعه موجود می باشد
سالتحصیلی

برنامه (1) : آموزشي
برنامه (2) : پرورشی
برنامه (3) : عمراني
برنامه (4) : ورزشي
برنامه (5) : پژوهشی
اجرای طرح ها ی مهم
اجراي برنامه (1) : برنامه آموزشي
اجراي برنامه (2) : برنامه پرورشي
1جراي برنامه (3) : برنامه عمراني
اجراي برنامه (4) : برنامه ورزشي
اجراي برنامه (5) : برنامه پژوهشی
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان مهر ماه سالتحصیلی 97-96 11
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان آبان ماه سالتحصیلی 97-96 12
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان آذر ماه سالتحصیلی 97-96 13
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان دی ماه سالتحصیلی 97-96 14
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان بهمن ماه سالتحصیلی 97-96 15
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان اسفند ماه سالتحصیلی 97-96 16
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان فروردین ماه سالتحصیلی 97-96 17
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان اردیبهشت ماه سالتحصیلی 97-96 18
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان خرداد ماه سالتحصیلی 97-96 19
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان تیر ماه سالتحصیلی 97-96 20
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان مرداد ماه سالتحصیلی 97-96 21
تقویم اجرایی راهبر آموزشی در جریان شهریور ماه سالتحصیلی 97-96 22
صورتجلسه بررسی و تصویب برنامه سالانه راهبر آموزشی – تربیتی 23 آینده نگری 24
لیست دهگردشی مدارس تحت پوشش راهبران اموزشی پرورشی 26
فرم زمانبندی بازدید ماهانه راهبر آموزشی و تربیتی 27
اطلاعات آماری مدارس تحت پوشش بازدید راهبر آموزشی و تربیتی 28
عناوین برنامه های قابل اجرای سالیانه راهبر آموزشی و تربیتی در سالتحصیلی96-97

فرم ها و صورتجلسات کاری مهم راهبر آموزشی

ابلاغ عوامل اجرائی امتحانات داخلی
ارزیابی از دبیران مدرسه
ارزیابی کادر اجرایی مدرسه
برگه طراحی سوال 2
برنامه مراقبین امتحانات ترم
جدول تکالیف دانش آموز در کلاس
جدول مطالعه روزانه دانش آموز
رضایتنامه اردو
رسید پرونده
راهنما و دستورالعمل تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان
دفترچه ی اردوی برون استانی
دفترچه اردوی برون استانی ( مشهد)
دعوتنامه عضویت در انجمن
دعوتنامه آموزشی ، تربیتی
فرم طرح درس هنر
فرم طرح درس پیش دبستانی
فرم تجدید نظر
فرم اطلاعات دبیران
شناسنامه سلامت دانش آموزان
رضایتنامه حضور در مدرسه جهت مطالعه
رضایتنامه اردوی برون استانی
فرم طرح درس
فرم فعالیتهای فرهنگی
گواهی اشتغال به تحصیل
گواهی موقت قبولی
لیست نمرات ( کارنامه)
نمونه برگه طراحی سوال1
نمونه برنامه امتحانی
نمونه لیست کتابخانه مدرسه
نمونه لیست حضور و غیاب
نمونه لیست بیمه دانش آموزی
نمونه کارنامه ی انضباطی
نمونه فرم کروکی (تاکسی سرویس )
نمونه رضایتنامه اردوی ورزشی
نمونه دعوتنامه انجمن اولیا و مربیان
آیین نامه­ ایین نامه ی انضباطی
شرح وظایف ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ مدیر مدرسه
ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون اجرایی
ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون اجرایی
ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون آموزشی
ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون پرورشی
ﺷﺮﺡ ﻭﻇﺎﻳﻒ معاون فناوری
فرم های مورد نیاز برای مدیر
فرم درخواست و مجوز اردو
فرم دعوت نامه
دعوت نامه اولیا برای مسائل آموزشی و تربیتی
دعوت نامه عضویت در انجمن
فرم های غیبت
جلد دفتر غیبت ها
فرم ثبت غیبت های همه دانش آموزان
فرم ثبت غیب ها برای هر دانش آموز
فرم بررسی عملکرد همکاران
فرم بررسی مستمر عملکرد کارکنان (الف)
فرم بررسی مستمر عملکرد کارکنان(ب)
فرم دعوت از والدین جهت کمک به مدرسه
نمونه برگه های ارزشیابی دستور العمل ارزشیابی همکاران
نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد فرد درمأموریت های سازمان
فرایند اجرا و مراحل تکمیل فرم های ارزیابی عملکرد
انواع فرم های ارزیابی عملکرد کارکنان و مدیران
معیار های سنجش ارزیابی عملکرد سایر موارد اجرایی
ترکیب اعضای کمیته رسیدگی به اعتراضات
فرم ثبت مشخصات فردی همکاران
فرم دانش آموزان برتر به تفکیک پایهتحصیلی
فرم بازدید از دفترنمره
فرم درخواست و صدور حکم مرصی کادر آموزشی
فرم صورت جلسات شورای دانش آموزی
فرم بررسی مستمر عملکردی
فرم پذیرش دانش آموز
فرم ثبت موراد انضباطی و اخلاق دانش آموز
فرم دانش آموز چپ دست
کارنمای تشویقی و انضباطی
فرم لباس فرم
جدول لیست دانش آموزان محروم از پدر
جدول لست سادات لیست فرزندان محترم ایثارگر
ابلاغ عوامل اجرائی امتحانات داخلی
فرم رسید دریافت پرونده
فرم اطلاعات دبیران فرم فعالیتهای فرهنگی
نمونه برگه طراحی سوال( دو نمونه)
نمونه برنامه امتحانی
نمونه فرم کروکی (تاکسی سرویس )

جهت دانلود روی گزینه افزودن سبد خرید بزن

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی , سایت دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی , خرید دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی , دانلود رایگان دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی , فایل دانلود پوشه ی کاری سالانه راهبر آموزشی

Author: mp3-sound.ir