دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

دانلود دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام , ورد دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام


دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

دانلود-پرسشنامه-هوش-عاطفی-پترایدز-و-فارنهام

دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام 

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 5 صفحه

مختصری از شرح

پرسشنامه هوش عاطفی :
این پرسشنامه توسط پترایدز و فارنهام در سال 2001 و بر اساس الگوی ترکیبی هوش عاطفی ساخته شد.
فرم اولیه این مقیاس دارای 114 سوال و 15 مقیاس است.
این پرسشنامه یک فرم 30 گویه‌ای نیز دارد (احمدی ازغندی و همکاران، 1385) که در این پژوهش از آن استفاده شد .
به هر گویه نمره 1 (کاملا مخالفم) تا 5 (کاملا موافقم) داده می‌شود و با جمع نمره‌های بدست آمده از هر بعد، نمره کل پرسشنامه بدست می‌آید.
این پرسشنامه چهار بعد زیر را می سنجد

1: خوش‌بینی (3، 5، 12، 13، 20، 24، 27)،
2: درک عواطف خود و دیگران (6، 9، 11، 15، 17، 19، 21، 23، 29، 30)،
3: کنترل عواطف (4، 7، 10، 14، 18، 23، 25)
4: مهارت‌های اجتماعی (1، 2، 8، 16، 26، 28)

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام , سایت دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام , خرید دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام , فایل دانلود پرسشنامه هوش عاطفی پترایدز و فارنهام

Author: mp3-sound.ir