دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

دانلود دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3) , ورد دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)


دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

دانلود-پرسشنامه-مهارت-های-روانی-اوتاوا-omsat-3-

دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 6 صفحه

مختصری از شرح

معرفی آزمون

آزمون آمادگی روانی اوتاوا (OMSAT) یکی از جامعترین آزمونهای آمادگی روانی ورزشکاران است
که آزمودنی را در سه حیطه شناختی، رفتاری و عاطفی میسنجد.
این پرسشنامه در سال 1992 به وسیله سالمال در دانشگاه اوتاوا ساخته و در سال 1993 به وسیله بوتا اعتباریابی شد.
دوراند- بوش، سالمال و گریندمرز (2001) نسخه سوم این ابزار را تدوین و تنظیم نموده و اعتباریابی و پایایی سنجی کردند.
پرسشنامه شامل 48 سؤال است که 12 مهارت روانی را در مقیاس 7 ارزشی لیکرت از کاملا مخالف تا کاملا موافق مورد بررسی قرار میدهد.

 

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3) , سایت دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3) , خرید دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3) , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3) , فایل دانلود پرسشنامه مهارت های روانی اوتاوا (OMSAT-3)

Author: mp3-sound.ir