دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس

دانلود دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس , ورد دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس


دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس

دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس

دانلود-پرسشنامه-قلدری-قربانی-آلوئوس

دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 4 صفحه

مختصری از شرح

پرسشنامه قلدری/قربانی آلوئوس یک پرسشنامه 39 سوالی است
که انواع مختلف رفتارهای قلدری را در دانش آموزان مدرسه اندازه گیری میکند.
در این پرسشنامه فراوانی انواع مختلف رفتار مورد قلدری قرار گرفتن و قلدری کردن را اندازه گیری میشود.
این رفتارها شامل بدنام شدن از جانب همسالان، طرد شدن، اذیت و آزار کلامی و فیزیکی،مسخره شدن،
شایعه پراکنی در مورد یک فرد، اذیت و آزار از طریق رسانه های الکترونیکی مثل پیغام کوتاه و اینترنت می باشند.
همچنین سوالاتی در ارتباط با مکان و زمان انجام این رفتار از دانش آموز پرسیده می شود.
سوالاتی که انواع مختلف رفتارهای قلدری کردن یا مورد قلدری قرار گرفتن را می سنجند به صورت لیکرتی
از 0= در طی چند ماه گذشته این اتفاق برایم نیافتاده تا 4= چندین بار نمره گذاری می شود ( آلوئوس، 1989 به نقل از سوئلز و آلوئوس،2003).
همچنین سوالاتی درباره محل و زمان قلدری کردن یا مورد قلدری قرار گرفتن پرسیده می شود.
در مطالعه خارجی آلفای کرونباخ برای زیر مقیاس قلدری 76/0 و برای زیر مقیاس قربانی شدن 77/0 بر آورد شده است .
در ایران شهریاری فر(1389) این پرسشنامه را هنجاریابی کرده است.
در این پژوهش از خرده مقیاس های مرتبط با فراوانی انواع رفتارهای قربانی شدن استفاده شد و سوالات مرتبط با قربانی شدن از طریق رسانه حذف شد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس , سایت دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس , خرید دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس , فایل دانلود پرسشنامه قلدری/ قربانی آلوئوس

Author: mp3-sound.ir