دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر , ورد دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر


دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

دانلود-پرسشنامه-سبک-زندگی-ارتقاء-دهنده-سلامت-والکر

دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 4 صفحه

مختصری از شرح

روش نمره گذاری و تفسیر

این پرسشنامه دارای 54 سوال بوده و هدف آن اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت
(تغذیه، ورزش، مسئولیت پذیری در مورد سلامت، مدیریت استرس، حمایت بین فردی، خودشکوفایی) است.
طیف پاسخگویی آن از نوع لیکرت بوده که امتیاز مربوط به هر گزینه در جدول زیر ارائه گردیده است:
پرسشنامه فوق دارای شش بعد بوده که سوالات مربوط به هر بعد در جدول زیر ارائه گردیده است:

بعد سوالات مربوطه
تغذیه 11-1
ورزش 24-12
مسئولیت پذیری در مورد سلامت 32-25
مدیریت استرس 38-33
حمایت بین فردی 46-39
خودشکوفایی 54-47

برای بدست آوردن امتیاز مربوط به هر بعد، مجموع امتیازات سوالات مربوط به آن بعد را با هم جمع نمایید.
برای بدست آوردن امتیاز کلی پرسشنامه، مجموع امتیازات همه سوالات را با هم جمع کنید.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر , سایت دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر , خرید دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر , فایل دانلود پرسشنامه سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت والکر

Author: mp3-sound.ir