دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس

دانلود دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس , ورد دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس


دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس

دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس

دانلود-پرسشنامه-سبك-های-عمومی-تصميم-گيری-اسكات-و-بروس

دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 3 صفحه

مختصری از شرح

پرسشنامه سبكهاي عمومي اسكات و بروس (1995) مشتمل بر 25 سوال با طیف لیکرت مي باشد.
به منظور سنجش هر يك از سبك هاي تصميم گيري در اين پرسشنامه 5 سوال اختصاص داده شده است.
دامنه نمرات در این پرسشنامه از 25 تا 125 است. روايي پرسشنامه سبك هاي عمومي تصميم گيري مديران در خارج از کشور توسط اسکات و بروس (1995) محاسبه گردید
و روایی آن را بسیار بالا گزارش کردند
و ضریب پایایی آن را برای هر یک از زیر مقیاس ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه نموده که در جدول زیر قابل مشاهده است.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس , سایت دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس , خرید دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس , فایل دانلود پرسشنامه سبك های عمومی تصميم گيری اسكات و بروس

Author: mp3-sound.ir