دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان

دانلود دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان , ورد دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان


دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان

دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان

دانلود-پرسشنامه-رفتاری-راتر-کودکان

دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 3 صفحه

مختصری از شرح

این پرسشنامه یکی از رایج ترین پرسشنامه ها برای مشخص کردن ناراحتی های روانی کودکان است
که در سال 1967 توسط مایکل راتر و همکاران تهیه شده، و دارای دو فرم الف (فرم والدین) و فرم ب (معلمان) می باشد.
این پرسشنامه سه بعد اضطراب و افسردگی، رفتارهای ضد اجتماعی و ناسازگاری اجتماعی را ارزیابی می کند.
فرم الف دارای 30 پرسش و فرم ب از 26 عبارت ساده تشکیل شده است.
نمره برش این دو فرم به ترتیب 13 و 9 می باشد.
این پرسشنامه از یک طیف سه امتیازی تشکیل شده است که به ترتیب با کد 0، یک و دو نمره گذاری می شوند.
در صورتی که جمع نمرات فرد در این سه طیف بالاتر از نمره برش باشد، وی با اختلال رفتاری شناخته خواهد شد.
در این پژوهش فرم معلمان مورد استفاده قرار گرفت.
راتر و همکاران با به کار گیری روش دو نیمه کردن، پایایی آن را در سطح معنی داری 0.001 حدود 0.89 گزارش کردند
و همچنین از طریق بازآزمایی، پایایی آن را 0.85 گزارش کردند.
در ایران نیز رمزپور (1374) پایایی این آزمون را که به وسیله بازآزمایی به فاصله دو هفته محاسبه شد، 0.72 گزارش کرد.
همچنین احسان منش (1372) در پژوهشی آزمایشی، ضریب همبستگی بین نمرات پرسشنامه راتر فرم معلم
و فرم والدین را در پیش آزمون گروه آزمایشی 0.51 و در پس آزمون این گروه 0.52 گزارش نموده اند.

 

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان , سایت دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان , خرید دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان , فایل دانلود پرسشنامه رفتاری راتر کودکان

Author: mp3-sound.ir