دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

دانلود دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی , ورد دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی


دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

دانلود-پرسشنامه-خودكارامدی-كاريابی

دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 2 صفحه

مختصری از شرح

اين پرسشنامه توسط صالحي 1384 طي پژوهشي ساخته شده است
كه شامل 10 سوال است كه هر سوال 5گزينه با نمره هاي 1 تا 5 دارد.
نمره ها به صورت كاملا موافق=5 ، موافق=4 ، به طور متوسط موافق=3 ،مخالف =2 كاملا مخالف=1 مي باشد.
اين پرسشنامه مقياس اعتماد به توانايي ها و قابليت هاي افراد را مورد سنجش قرار مي دهد.
نمره بالا در اين آزمون به معناي خودكارامدي بالا در كاريابي است.
(حداقل نمره در اين پرسشنامه 10 و حداكثر نمره در اين پرسشنامه 50 مي باشد).
صالحي (1384) پايايي اين پرسشنامه را به روش آلفاي كرانباخ با حجم نمونه (n=60 ) 89/0 گزارش كرده است

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی , سایت دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی , خرید دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی , فایل دانلود پرسشنامه خودكارامدی كاريابی

Author: mp3-sound.ir