دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم

دانلود دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم , ورد دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم


دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم

دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم

دانلود-پرسشنامه-بررسی-استقرار-منطقه-ی-ويژه-اقتصادی-انرژی-پارس-بر-کيفيت-زندگی-مردم

دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 7 صفحه

مختصری از شرح

در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که شامل 24 پرسش می باشد که بر اساس لیکرت رتبه بندی شده است و ارزشهای 1 برای خیلی زیاد، 2 برای زیاد، 3 برای متوسط، 4 برای کم و 5 برای خیلی کم در نظر گرفته شده است.
نحوه امتیازبندی سوالات بر اساس مقیاس لیکرت و به صورت زیر است:

جدول 3-2: نحوه امتیاز بندی سوالات پرسشنامه
خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد گزینه
1 2 3 4 5 امتیاز

3-5-2- نحوه تهیه پرسشنامه

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم , سایت دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم , خرید دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم , فایل دانلود پرسشنامه بررسی استقرار منطقه ی ويژه اقتصادی انرژی پارس بر کيفيت زندگی مردم

Author: mp3-sound.ir