دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی

دانلود دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی , ورد دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی


دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی

دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی

دانلود-پرسشنامه-اخلاق-كاری-اسلامی

دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی 

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 4 صفحه

مختصری از شرح

پرسشنامه اخلاق كاری اسلامي:

براي سنجش اخلاق كاري اسلامي، از پرسش نامة هفده سؤالي علي (1988) كه توسط علي و الكاظمي ارائه شده (2007) و قبلاً در ايران توسط گل پرور و نادي ترجمه و اعتباريابي گرديده است، استفاده می شود (1390). اين پرسش نامه بر مبناي توصيه هاي دين اسلام در باب كار، تهيه و ساخته شده است. تمركز اصلي در اين پرسش نامه بر اين ديدگاه قرار دارد كه كار، انسان ها را قادر مي سازد تا افزون بر كسب استقلال، به حرمت نفس، رضايت و كامروايي دست يابند. در عين حال، در اين پرسش نامه موفقيت و پيشرفت در شغل، به كار سخت و تعهد به شغل بستگي دارد. اين پرسش نامه بر مقياس پنج درجه اي پاسخ داده مي شود (كاملاً صحيح است=5 تا اصلاً صحيح نيست=1) و توسط علي و الكاظمي (2007) آلفاي كرونباخ آن 85/0 گزارش شده است. گل پرور و نادي (1390) نيز روايي سازه و پايايي اين پرسش نامه را در ايران مستند ساخته و نشان داده اند كه اين پرسش نامه در ميان اعضاي نمونه در محيط هاي كار، داراي ساختار دوعاملي است. ازآنجاكه اين پرسش نامه در اين پژوهش بر روي دانشجويان دختر اجرا گرديد، دوباره تحليل عاملي، اكتشافي بر روي آن انجام شد. اين تحليل عاملي، ساختاري سه عاملي را در بين دانشجويان دختر به دست داد. بر اساس پرسش هاي قرار گرفته بر عوامل، سه عامل مورد نظر، به ترتيب كار مفيد (با پنج پرسش)، كار دقيق و انسان دوستانه (با شش پرسش) و استقلال و سودمندي اجتماعي (با هفت پرسش) نام گرفتند.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی , سایت دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی , خرید دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی , فایل دانلود پرسشنامه اخلاق كاری اسلامی

Author: mp3-sound.ir