دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

فایل قابل ویرایش دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران , ورد دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران


دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

دانلود-پرسشنامه-آمادگی-برای-تغییر-دونهام-و-همکاران

دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

فرمت فایل : word  

تعداد صفحات فایل : 12 صفحه

مختصری از شرح

ابزار استفاده‌شده برای ارزیابی آمادگی کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی منطقه 17 برای تغییر،
پرسش‌نامه استاندارد ۸ ۱ سئوالی گرایش به سوی تغییردونهام و همکاران (۱۹۸۹) هست.
این ابزار ترکیبی از سه مؤلفه است: مؤلفه شناختی، مؤلفه احساسی و مؤلفه رفتاری.
مؤلفه شناختی یک گرایش، اطلاعاتی است که یک شخص درباره شخص یا چیزی دارد. این اطلاعات منجر به شکل‌گیری مؤلفه احساسی می‌شود.
مؤلفه احساسی، احساسی است که شخص در برخورد با یک موضوع پس از ارز یایی آن دارد و اغلب به صورت تمایل یا عدم تمایل به آن موضوع بیان می‌شود.
مؤلفه رفتاری، رفتار و منشی است که شخص در برابر موضوع گرایش برمی‌گزیند.
هر یک از این مؤلفه‌ها در این ابزار، شامل شش سئوال است و در این پرسش‌نامه دربرگیرنده ۱۸ سئوال باشد.
هر کدام از سئوالات، با مقیاس هفت امتیازی از طیف لیکرت ارزیابی شده است ( ۱-کاملا مخالف، …، 7-کاملا موافق).
امتیازات در هر یک از این سه مؤلفه، با یکدیگر جمع شده و سپس تقسیم بر شش می‌گردد.
بدین ترتیب میانگین امتیازات در هر مؤلفه به دست می‌آید.
برای به دست آوردن امتیاز کلی این متغیر، امتیازات میانگین سه مؤلفه بایکدیگر جمع شده و سپس تقسیم بر سه می‌گردد.
ضریب اعتبار آلفای نسخة اصلی این ابزار، 88/۰ به دست آمده است.(پاک نژاد و همکاران،1390)
جدول (3-1)به بعدهاوسطوح پرسشنامه ابعاد سازمان یادگیرنده ونگرش نسبت به تغییر می‌پردازد .

 

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران , سایت دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران , خرید دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران , دانلود رایگان دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران , فایل دانلود پرسشنامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران

Author: mp3-sound.ir