دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری

دانلود دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری

فایل قابل ویرایش دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری , ورد دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری

      دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری

توضیحات مختصر در مورد دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری

دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری

دانلود-محتوای-دوره-آموزشی-"نرم-افزارتخصصی-اتوماسیون-اداری"

دانلود محتوای دوره آموزشی ‘نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری’
⭕کد دوره:92002427
⭕مدت دوره :18 ساعت
✅تاریخ آزمون : ۱۹و۲۰آذر۱۴۰۰
زمان آزمون:
         ۱۴:۳۰ تا۱۵:۰۰
         ۱۷:۰۰تا۱۷:۳۰
         ۲۹:۰۰تا۱۹:۳۰
Ltms.medu.ir
zmoonhayeFarhangeyan
دانلود فایل

 

دانلود محتوای دوره آموزشی نرم افزارتخصصی اتوماسیون اداری

Author: mp3-sound.ir