دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

دانلود دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه , ورد دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

      دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه, طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه word,دانلود word طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

دانلود-طرح-درس-ملی-علوم-اول-ابتدایی-درس-از-خانه-تا-مدرسه

دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه بر اساس برنامه درس ملی بصورت word و قابل ویرایش در 4 صفحه با جدول بندی در سال تحصیلی جدید

طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه چیست ؟

این طرح درس ملی که در ارتباط با کتاب علوم پایه اول دبستان و همسو با برنامه درس ملی در رابطه با درس از خانه تا مدرسه تدوین شده است ، یکی از کاملترین و دقیقترین طرح های کاربردی در اینترنت است. تیم تخصصی اصفهان ادو سعی نموده است برای تدریس درس از خانه تا مدرسه در کتاب علوم پایه اول دبستان از همه استاندارد های لازم بهره گیری نماید.
طرح درس روزانه ملی علوم اول دبستان چه اهمیتی دارد ؟

نگارش این نوع طرح درس و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس علوم در پایه اول ابتدایی می کند. دانش آموزان در پایه اول دبستان می کوشند به بهترین شکلی که آموزگارشان به تدریس کتاب علوم و درس از خانه تا مدرسه می پردازد ، این درس را فرا بگیرند. درس از خانه تا مدرسه یکی از مهمترین دروس کتاب علوم در پایه اول ابتدایی می باشد.
طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه شامل چه بخشی است ؟

طرح درس ملی علوم اول دبستان روزانه درس از خانه تا مدرسه شامل موارد زیر می باشد :

    اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در درس از خانه تا مدرسه علوم اول ابتدایی
    وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری درس از خانه تا مدرسه
    فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری درس از خانه تا مدرسه
    طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات درس از خانه تا مدرسه
    ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری درس از خانه تا مدرسه

هدف کلی طرح درس ملی علوم اول دبستان دانش آموزان باید مفاهیم درس از خانه تا مدرسه را در پایه اول فرا بگیرند.

اهداف مرحله‌ای درباره تعدادجلساتی که در هفته به این تدریس کتاب علوم درس از خانه تا مدرسه پایه اول اختصاص داده شده است . تعداد دروس کتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم کتاب علوم درس از خانه تا مدرسه پایه اول بنا بر این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر گردید،زمانبندی کتاب علوم درس از خانه تا مدرسه پایه اول را بررسی و تدوین می نماییم.
هدف‌های رفتاری آموزشی طرح درس ملی علوم اول دبستان

    انتظارات در پایان آموزش حیطه و سطح در بلوم عناصر برنامه درسی ملی
    تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق
    عنصر   عرصه ارتباط با خود ، خدا، خلق و خلقت
    آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
    مواد و رسانه‌های آموزشی که شامل Cd های آموزشی .تولید محتوای الکترونیکی.دانلود پاورپوینت آموزشی.قلم نوری.برد هوشمند

پیش بینی رفتار ورودی  در طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

    ایجاد ارتباط اولیه در درس از خانه تا مدرسه
    گروه‌بندی، مدل و ساختار کلاسی  در درس از خانه تا مدرسه
    روش ‌ایجاد و تداوم انگیزه در درس از خانه تا مدرسه
    ارزشیابی آغازین در درس از خانه تا مدرسه
    روش‌های تدریس در درس از خانه تا مدرسه
     فعالیت‌های مرحله حین تدریس در طرح درس ملی علوم اول ابتدایی
    آماده سازی و توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
    اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز در درس از خانه تا مدرسه
    ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان در درس از خانه تا مدرسه
    استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
    توجه به دانش آموزان ویژه  و کم حرف . در درس از خانه تا مدرسه
    استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس  دانش آموزان جهت تدریس .
    مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
    تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون
    فعالیت‌های معلم- دانش‌آموز: این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی مطرح می‌شود و تفکیک آن به معنای مجزا بودن فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز است و منطقی به نظر نمی‌رسد و به همین خاطر از خط‌چین استفاده شده است.
    فعالیت های معلم         فعالیت های دانش آموزان
    فعاليت‌های خلاقانه دانش‌آموزان
    فعالیت‌های تکمیلی
    ارزشیــابـــــی
    الف: تکوینی
    ب: ارزشیابی تراکمی
    جمع‌بندی
    تعیین تکالیف و اقدامات بعدی

دانلود فایل

 

دانلود طرح درس ملی علوم اول ابتدایی درس از خانه تا مدرسه

Author: mp3-sound.ir