دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت , ورد دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت


دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

دانلود-طرح-درس-ریاضی-پایه-سوم-ابتدایی-واحد-اندازه-گیری-مساحت

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

فرمت فایل : ورد و قابل ویرایش

تعداد صفحات فایل : 3 صفحه

مختصری از شرح 

عنوان: ریاضی
موضوع تدریس: واحد اندازه گیری مساحت
مدت تدریس: 45 دقیقه
پایه : سوم
محل تدریس: کلاس درس

اهداف کلی

آشنایی فراگیران با واحد اندازه گری سطح

اهداف جزیی

انتظار می رود فراگیران بعد از تدریس این درس بدانند که:
1-واحد اندازه گیری مساحت سانتی متر مربع است.
2- سانتی متر مربع مربعی است که اندازه در ضلع آن یک سانتی متر است.
3- مساحت مستطیل از رابطه زیر بدست می آِد.
عرض × طول = مساحت مستطیل
4- مساحت مربع از طریق ضرب اندازه یک ضلع در خودش بدست می آید.

اهداف رفتاری:

انتظار می رود شاگردان بعد از تدریس این درست بتوانند:
1-توضیح دهند واحد اندازه گیری مساحت سانتی متر مربع است.
2- مساحت مستطیل را بدست آورند.
3- مساحت مربع را بدست آورند.

 

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت , سایت دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت , خرید دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت , دانلود رایگان دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت , فایل دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

Author: mp3-sound.ir