دسته: دانلود طرح درس روزانه و سالانه

دانلود طرح درس کار با شابلون پایه اول دبستان

دانلود دانلود طرح درس کار با شابلون پایه اول دبستان فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس کار با شابلون پایه…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ارزش پول

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ارزش پول فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی عددهای تقریبی

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی عددهای تقریبی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله و رسم شکل

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله و رسم شکل فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ساعت در بعد از ظهر

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ساعت در بعد از ظهر فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی الگوهای متقارن

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی الگوهای متقارن فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله و الگوسازی

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله و الگوسازی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی هزار

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی هزار فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی هزار…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ارزش مکانی

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ارزش مکانی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله و الگویابی

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله و الگویابی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی شمارش چند تا چند تا

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی شمارش چند تا چند تا فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ماشین های ورودی و خروجی

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ماشین های ورودی و خروجی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی محیط

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی محیط فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی محیط…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی خط ، نیم خط ، پاره خط ، چند ضلعی

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی خط ، نیم خط ، پاره خط ، چند ضلعی فایل قابل…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی تقسیم

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی تقسیم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی تقسیم…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی خاصیت های ضرب

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی خاصیت های ضرب فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ضرب عددهای یک رقمی

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ضرب عددهای یک رقمی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ضرب

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ضرب فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی ضرب…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مساله – روش نمادین

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مساله – روش نمادین فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مقایسه کسر ها – زاویه

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی مقایسه کسر ها – زاویه فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی کاربرد کسر در اندازه گیری

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی کاربرد کسر در اندازه گیری فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی کسر

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی کسر فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی کسر…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله ساده تر کردن

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی حل مسئله ساده تر کردن فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی سطح

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی سطح فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی سطح…

دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت

دانلود دانلود طرح درس ریاضی پایه سوم ابتدایی واحد اندازه گیری مساحت فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ریاضی پایه…

دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اقتصاد دهم

دانلود دانلود طرح درس روزانه براساس طرح درس ملی اقتصاد دهم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه براساس طرح…

طرح درس ویژه مدارس چند پایه و الگوهای برتر تدریس

دانلود طرح درس ویژه مدارس چند پایه و الگوهای برتر تدریس فایل قابل ویرایش طرح درس ویژه مدارس چند پایه…

نمونه طرح درس روزانه ریاضی پایه ششم

دانلود نمونه طرح درس روزانه ریاضی پایه ششم فایل قابل ویرایش نمونه طرح درس روزانه ریاضی پایه ششم , ورد…

طرح درس روزانه تفریق پایه اول دبستان

دانلود طرح درس روزانه تفریق پایه اول دبستان فایل قابل ویرایش طرح درس روزانه تفریق پایه اول دبستان , ورد…

طرح درس ریاضی پایه پنجم

دانلود طرح درس ریاضی پایه پنجم فایل قابل ویرایش طرح درس ریاضی پایه پنجم , ورد طرح درس ریاضی پایه…

دانلود طرح درس سالانه هدیه های هفتم

دانلود دانلود طرح درس سالانه هدیه های هفتم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس سالانه هدیه های هفتم , ورد…

دانلود طرح درس روزانه عربی هفتم درس کنزالنصیحه

دانلود دانلود طرح درس روزانه عربی هفتم درس کنزالنصیحه فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه عربی هفتم درس کنزالنصیحه…

طرح درس تفکروپژوهش ششم

دانلود طرح درس تفکروپژوهش ششم فایل قابل ویرایش طرح درس تفکروپژوهش ششم , ورد طرح درس تفکروپژوهش ششم برای دانلود…

دانلود طرح درس سوره یوسف قرآن براساس درس ملی

دانلود دانلود طرح درس سوره یوسف قرآن براساس درس ملی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس سوره یوسف قرآن براساس…

دانلود طرح درس هدیه هفتم برترین بانو

دانلود دانلود طرح درس هدیه هفتم برترین بانو فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس هدیه هفتم برترین بانو , ورد…

دانلود طرح درس سالانه پیام آسمان هفتم

دانلود دانلود طرح درس سالانه پیام آسمان هفتم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس سالانه پیام آسمان هفتم , ورد…

دانلود طرح درس روزانه قرآن هشتم درس یازدهم سوره (ص)

دانلود دانلود طرح درس روزانه قرآن هشتم درس یازدهم سوره (ص) فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه قرآن هشتم…

دانلود طرح درس ملی پیام های آسمانی هفتم بینای مهربان

دانلود دانلود طرح درس ملی پیام های آسمانی هفتم بینای مهربان فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ملی پیام های…

دانلود طرح درس ملی پیام های آسمانی هفتم درس افتخار بندگی

دانلود دانلود طرح درس ملی پیام های آسمانی هفتم درس افتخار بندگی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس ملی پیام…

دانلود طرح درس عبور آسمان هدیه های هفتم

دانلود دانلود طرح درس عبور آسمان هدیه های هفتم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس عبور آسمان هدیه های هفتم…

دانلود طرح درس سالانه کل دروس دوم دبستان

دانلود دانلود طرح درس سالانه کل دروس دوم دبستان فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس سالانه کل دروس دوم دبستان…

دانلود طرح درس سالانه قرآن پایه هفتم

دانلود دانلود طرح درس سالانه قرآن پایه هفتم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس سالانه قرآن پایه هفتم , ورد…

طرح درس فارسی پایه اول نگاره 8 چه دنیای قشنگی

دانلود طرح درس فارسی پایه اول نگاره 8 چه دنیای قشنگی فایل قابل ویرایش طرح درس فارسی پایه اول نگاره…

دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه اول نگاره 9 مسجد

دانلود دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه اول نگاره 9 مسجد فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه فارسی پایه…

دانلود طرح درس آموزش اشکال هندسی-رياضي اول دبستان

دانلود دانلود طرح درس آموزش اشکال هندسی-رياضي اول دبستان فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس آموزش اشکال هندسی-رياضي اول دبستان…

دانلود طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس آب و هوا

دانلود دانلود طرح درس علوم پایه اول ابتدایی درس آب و هوا فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس علوم پایه…

دانلود طرح درس سوره یونس براساس درس ملی پایه هفتم

دانلود دانلود طرح درس سوره یونس براساس درس ملی پایه هفتم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس سوره یونس براساس…

طرح درس کلاس سوم ابتدایی

دانلود طرح درس کلاس سوم ابتدایی فایل قابل ویرایش طرح درس کلاس سوم ابتدایی , ورد طرح درس کلاس سوم…

طرح درس بخوانیم کلاس چهارم کوچ پرستوها

دانلود طرح درس بخوانیم کلاس چهارم کوچ پرستوها فایل قابل ویرایش طرح درس بخوانیم کلاس چهارم کوچ پرستوها , ورد…

طرح درس زندگی مورچه ها پایه اول ابتدایی

دانلود طرح درس زندگی مورچه ها پایه اول ابتدایی فایل قابل ویرایش طرح درس زندگی مورچه ها پایه اول ابتدایی…

طرح درس ویژه کلاس های چند پایه

دانلود طرح درس ویژه کلاس های چند پایه فایل قابل ویرایش طرح درس ویژه کلاس های چند پایه , ورد…

دانلود طرح درس تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (بازی امدادی همه با هم)

دانلود دانلود طرح درس تربیت بدنی پایه اول ابتدایی (بازی امدادی همه با هم) فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس…

دانلود طرح درس تربیت بدنی مهارت چابکی

دانلود دانلود طرح درس تربیت بدنی مهارت چابکی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس تربیت بدنی مهارت چابکی , ورد…

دانلود طرح درس تربیت بدنی کلاس اول ابتدایی

دانلود دانلود طرح درس تربیت بدنی کلاس اول ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس تربیت بدنی کلاس اول ابتدایی…

دانلود طرح درس تفریق ریاضی اول ابتدایی

دانلود دانلود طرح درس تفریق ریاضی اول ابتدایی فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس تفریق ریاضی اول ابتدایی , ورد…

دانلود طرح درس فارسی پایه اول نگاره 4 به مدرسه رسیدیم

دانلود دانلود طرح درس فارسی پایه اول نگاره 4 به مدرسه رسیدیم فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس فارسی پایه…

دانلود طرح درس تربیت بدنی مهارت طناب جفت جلو و عقب

دانلود دانلود طرح درس تربیت بدنی مهارت طناب جفت جلو و عقب فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس تربیت بدنی…

دانلود طرح درس فارسی پایه اول نگاره 5 از کلاس ما چه خبر

دانلود دانلود طرح درس فارسی پایه اول نگاره 5 از کلاس ما چه خبر فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس…

دانلود طرح درس فارسی پایه اول نگاره 6 بازی بازی تماشا

دانلود دانلود طرح درس فارسی پایه اول نگاره 6 بازی بازی تماشا فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس فارسی پایه…