دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان , ورد دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس5-چوپان-درست-کار-فارسی-دوم-دبستانفرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 4 صفحه

شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
آشنایی با راستگویی و درست کاری
هدف های جزئی:
از فراگیران انتظار می رود در پایان درس
1-با ضرب المثل های فارسی و کاربرد آن آشنایی داشته باشند.
2- آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند گسترش واژگان از طریق جمع بستن کلمه ها با ها و کلمات مخالف
3- پیامدهای کارهای نادرست وزشت را بدانند.
هدف های رفتاری:
از فراگیران انتظار می رود در پایان درس:
1-چند نمونه کار خوب و کار زشت را نام ببرند. (دانشی)
2- مفهوم ضرب المثل درس را توضیح دهند. (درک و فهم)
3- نتایج و پیامد درست کاری را با کارهای نادرست مقایسه کنند. (ارزشیابی)
4- نمایش درس را اجرا کنند. (عاطفی – واکنش)

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان , سایت دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان , خرید دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان , فایل دانلود طرح درس روزانه درس5 چوپان درست کار فارسی دوم دبستان

Author: mp3-sound.ir