دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان , ورد دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس27-جمع-و-تفریق-اعداد-سه-ریاضی-دوم-دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 3 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی: آشنا نمودن شاگردان با نحوه جمع و تفریق کردن اعداد سه رقمی بدون انتقال
اهداف جزئی: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که:
1-برای جمع کردن اعداد سه رقمی ابتدا صدتای یها را با هم جمع میکنیم حاصل را با ده تای ها جمع میکنیم و سپس حاصل را با یکی جمع می کنیم.
2- برای تفریق کردن اعداد سه رقمی از سه رقمی ابتدا صدتایی ها را از صدتایی کم میکنیم. بعد ده تایی ها را از حاصل کم میکنیم و در آخر یکی ها را کم میکنیم.
3- با استفاده از جدول اعداد و روش رو به جلو و رو به عقب میتوان اعداد سه رقمی را با یکدیگر جمع یا تفریق نمود.
اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بتوانند:
1-جمع اعداد سه رقمی با سه رقمی را انجام دهند.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان , سایت دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان , خرید دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان , فایل دانلود طرح درس روزانه درس27 جمع و تفریق اعداد سه ریاضی دوم دبستان

Author: mp3-sound.ir