دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان , ورد دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس-6-پیامبران-خدا-هدیه-های-آسمانی-دوم-دبستانفرمت فایل word و قابل ویرایش

تعداد صفحات 4 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی
هدفهای جزئی
ازفراگیران انتظارمیرود درپایان تدریس:
آشنایی با نام پیامبران بزرگ الهی
2- آشنایی با پیامبر اسلام حضرت محمد (ص)
3- آشنایی با رسالت پیامبران
4- تقویت احساس خوشایند نسبت به پیامبران
هدفهای رفتاری :
ازفراگیران انتظارمیرود درپایان تدریس:
1-نام پیامبران بزرگ را به ترتیب نام ببرند .(دانشی)
2- مفهوم کار خوب و بد را توضیح دهند .(درک و فهم)
 3- دانش آموزان نسبت به شناخت پیامبران بزرگ علاقه نشان دهند. (عاطفی)
4- درس را به صورت خلاصه تو ضیح دهند (درک و فهم)
5- تکالیف کتاب را با مهارت انجام دهند. (روانی حرکتی – عادی)

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان , سایت دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان , خرید دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان , فایل دانلود طرح درس روزانه درس 6 پیامبران خدا هدیه های آسمانی دوم دبستان

Author: mp3-sound.ir