دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی , ورد دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی


دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی

دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس-5-وضو-میگیریم-هدیه-های-آسمان-دوم-ابتداییفرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 4 صفحه

شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
آشنایی اجمالی با طرز وضو گرفتن
هدفهای جزئی:
ازفراگیران انتظارمیرود درپایان تدریس:
1-آشنایی با مراحل وضو
2-آشنایی با این که وضو موجب پاکیزگی می شود
3- آشنایی با این که در چه جاهایی باید وضو بگیرد
4- تقویت احساس خوشایند نسبت به وضو گرفتن.
هدفهای رفتاری :
ازفراگیران انتظارمیرود درپایان تدریس:
1-با توجه به توضیحات معلم مراحل وضو را به ترتیب نام ببرند .(دانشی)
2- بتواند مراحل وضو را به ترتیب انجام دهند
3-دانش آموزان نسبت به یادگیری درس وضو علاقه نشان دهند. (عاطفی)
4- باتوجه به مطالب کتاب بتواند طرحی از مراحل وضو را رسم کنند.(شناختی – تر کیب)

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی , سایت دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی , خرید دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی , فایل دانلود طرح درس روزانه درس 5 وضو میگیریم هدیه های آسمان دوم ابتدایی

Author: mp3-sound.ir