دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان , ورد دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس-4-مدرسه-خرگوش-ها-فارسی-دوم-دبستانفرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 4 صفحه

شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
با بهداشت گوش آشنا شوند.
هدف های جزئی
از فراگیران انتظار می رود در پایان درس:
1-با راه های مراقبت از گوش آشنایی داشته باشند.
2- عواقب عدم رعایت بهداشت فردی (گوش ها) را بدانند.
3- توانایی آشنایی با برخی نکات زبانی و ادبی مانند واژه سازی با کلمات مترادف و تنوین دار را دارند.
هدف های رفتاری:
از فراگیران انتظار می رود در پایان درس:
1-چند مورد از راه های مراقبت گوش را بیان کنند. (دانشی)
2- از گوش های خود به خوبی مراقبت کنند (روانی – حرکتی)
3- به مشارکت در بحث گروهی علاقه نشان دهند. (عاطفی)

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان , سایت دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان , خرید دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان , فایل دانلود طرح درس روزانه درس 4 مدرسه خرگوش ها فارسی دوم دبستان

Author: mp3-sound.ir