دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان , ورد دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس-23-کاربرد-درصد-در-محاسبات-مالی-ریاضی-ششم-دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 3 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
آشنایی دانش آموزان با کاربرد درصد در محاسبات مالی
اهداف آموزشی:
انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بدانند که:
1-درصد کاربردهای مختلف در زندگی دارد.
2-میزان سود حاصل از معاملات را بر حسب درصد محاسبه میکنند.
3-میزان تخفیف در معاملات را بر حسب درصد محاسبه میکنند.
اهداف رفتاری: انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:
1-از کاربردهای درصد در زندگی روزمره چند مورد بگویند.
2-میزان سود از یک معامله را محاسبه میکنند.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان , سایت دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان , خرید دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان , فایل دانلود طرح درس روزانه درس 23 کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان

Author: mp3-sound.ir