دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان , ورد دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس-22-درصد-ریاضی-ششم-دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان
فرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 5 صفحه
شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
از دانش آموزان انتظار میرود در پایان درس با درصد آشنا شوند.
هدف رفتاری:
انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بتوانند:
1-معنی درصد را بگویند.
2- با تناسب بستن مناسب درصد اعداد موردنظر را محاسبه کنند.
3- با تبدی مخرج اعداد کسری به صد میزان درصد آنها را بگویند.
4- با استفاده از تقسیم میزان درصد اعداد موردنظر را بگویند.
5- با استفاده از تفریق درصد برخی دادهها را بدست آورند.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان , سایت دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان , خرید دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان , فایل دانلود طرح درس روزانه درس 22 درصد ریاضی ششم دبستان

Author: mp3-sound.ir