دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان

فایل قابل ویرایش دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان , ورد دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان


دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان

دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان

دانلود-طرح-درس-روزانه-درس-19-عددهای-سه-رقمی-تقریبی-ریاضی-دوم-دبستانفرمت فایل word و قابل ویرایش
تعداد صفحات 4 صفحه

شرحی مختصر از فایل:
هدف کلی:
آشنایی شاگردان با اعداد سه رقمی
اهداف جزئی:
انتظار میرود شاگردان بعد از تدریس این درس بدانند که:
1-برای نوشتن یک عدد سه رقمی در جدول ارزش مکانی ابتدا عدد مربوط به مرتبه صدگان، بعد عدد مربوط به مرتبه دهگان و سپس عدد مربوط به مرتبه یکان در جدول نوشته میشوند.
2- میتوان اعداد ده تا ده تا اضافه نمود و در جدول ارزش مکانی نوشت.
3- میتوان اعداد را صد تا صد تا اضافه نمود و در جدول ارزش مکانی نوشت.
4- میتوان اعداد را صد تا صد تا بر روی محور اعداد نوشت.
5- گاهی مواقع میتوان با حذف رقم یکان یک عدد آن را به صورت تقریبی نوشت.
6- گاهی مواقع میتوان با حذف رقم یکان و دهگان یک عدد آن را بهصورت تقریبی نوشت. اهداف رفتاری:
انتظار میرود شاگردان بعد از پایان این درس بتوانند:
1-یک عدد سه رقمی را در جدول ارزش مکانی قرار دهند و بخوانند.
2- یک عدد را ده تا ده تا اضافه کنند و ادامه دهند.
3- یک عدد را صد تا صد تا اضافه کنند و ادامه دهند.
4- مقدار تقریبی یک عدد را با حذف رقم یکان یا رقم یکان و دهگان بگویند.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان , سایت دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان , خرید دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان , دانلود رایگان دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان , فایل دانلود طرح درس روزانه درس 19 عددهای سه رقمی تقریبی ریاضی دوم دبستان

Author: mp3-sound.ir