دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

دانلود دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

فایل قابل ویرایش دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی , ورد دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

      دانلود طرح خوانا در مورد جرئت ورزی,دانلود طرح خوانا در مورد جرئت ورزی پایه اول,دانلود طرح خوانا در مورد جرئت ورزی پایه دوم,دانلود طرح خوانا در مورد جرئت ورزی پایه سوم,دانلود طرح خوانا در مورد جرئت ورزی پایه چهارم

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

دانلود-طرح-خوانا-در-مورد-مهارت-جرئت-ورزی

دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

طرح درس خوانا جرئت ورزی روزانه دروس منطبق با بسته خوانا شامل موارد زیر می باشد :

 1. اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در دروس منطبق با بسته خوانا جرئت ورزی
 2. وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری دروس منطبق با بسته خوانا
 3. فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری دروس منطبق با بسته خوانا
 4. طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات دروس منطبق با بسته خوانا
 5. ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری دروس منطبق با بسته خوانا

هدف کلی طرح درس خوانا جرئت ورزی دانش آموزان باید مفاهیم دروس منطبق با بسته خوانا را در کلیه پایه ها فرا بگیرند.

اهداف
مرحله‌ای درباره تعدادجلساتی که در هفته به این تدریس کتاب مبتنی بر خوانا
دروس منطبق با بسته خوانا کلیه پایه ها اختصاص داده شده است . تعداد دروس
کتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم کتاب مبتنی بر خوانا دروس منطبق با بسته
خوانا کلیه پایه ها بنا بر این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر
گردید،زمانبندی کتاب مبتنی بر خوانا دروس منطبق با بسته خوانا کلیه پایه
ها را بررسی و تدوین می نماییم.

هدف‌های رفتاری آموزشی طرح درس خوانا جرئت ورزی

 1. انتظارات در پایان آموزش حیطه و سطح در بلوم عناصر بسته تحولی خوانا
 2. تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق
 3. عنصر   عرصه ارتباط با خود ، خدا، خلق و خلقت
 4. آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
 5. مواد و رسانه‌های آموزشی که شامل Cd های آموزشی .تولید محتوای الکترونیکی.دانلود پاورپوینت آموزشی.قلم نوری.برد هوشمند

پیش بینی رفتار ورودی  در طرح خوانا جرئت ورزی

 • ایجاد ارتباط اولیه در دروس منطبق با بسته خوانا
 • گروه‌بندی، مدل و ساختار کلاسی  در دروس منطبق با بسته خوانا
 • روش ‌ایجاد و تداوم انگیزه در دروس منطبق با بسته خوانا
 • ارزشیابی آغازین در دروس منطبق با بسته خوانا
 • روش‌های تدریس در دروس منطبق با بسته خوانا
 •  فعالیت‌های مرحله حین تدریس در طرح درس خوانا جرئت ورزی
 • آماده سازی و توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
 • اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز در دروس منطبق با بسته خوانا
 • ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان در دروس منطبق با بسته خوانا
 • استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
 • توجه به دانش آموزان ویژه  و کم حرف . در دروس منطبق با بسته خوانا
 • استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس  دانش آموزان جهت تدریس .
 • مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
 • تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون
 • فعالیت‌های
  معلم- دانش‌آموز: این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی مطرح می‌شود و تفکیک آن به
  معنای مجزا بودن فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز است و منطقی به نظر نمی‌رسد و
  به همین خاطر از خط‌چین استفاده شده است.
 • فعالیت های معلم         فعالیت های دانش آموزان
 • فعاليت‌های خلاقانه دانش‌آموزان
 • فعالیت‌های تکمیلی
 • ارزشیــابـــــی
 • الف: تکوینی
 • ب: ارزشیابی تراکمی
 • جمع‌بندی
 • تعیین تکالیف و اقدامات بعدی

طرح درس خوانا جرئت ورزی دروس منطبق با بسته خوانا در چه قالبی تدوین شده ؟

طرح
دروس منطبق با بسته خوانا که مربوط به کتاب های دبستان می باشد و همچنین
کلیه طرح های موجود در سایت در قالب ورد و قابل ویرایش تنظیم و تدوین شده
اند. این امر به آن دلیل است که آموزگاران ابتدایی بتوانند به بهترین شکل
دروسی مثل مبتنی بر خوانا را تدریس نمایند. از جمله دروس منطبق با بسته
خوانا که از اهمیت خاصی در این رابطه برخوردار است.

دانلود فایل

 

دانلود طرح خوانا در مورد مهارت جرئت ورزی

Author: mp3-sound.ir