دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری

دانلود دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری

فایل قابل ویرایش دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری , ورد دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری

      دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری ,دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری پایه اول,دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری پایه دوم,دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری پایه سوم,دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری پایه چهارم

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری

دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری

دانلود-طرح-خوانا-در-مورد-مسئولیت-پذیری

دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری 

این طرح درس خوانا
که در ارتباط با کتاب های دبستان و همسو با بسته تحولی مدرسه خوانا در
رابطه با دروس منطبق با بسته خوانا تدوین شده است ، یکی از کاملترین و
دقیقترین طرح های کاربردی در اینترنت است. تیم تخصصی اصفهان ادو سعی نموده
است برای تدریس دروس منطبق با بسته خوانا در کتاب های دبستان از همه
استاندارد های لازم بهره گیری نماید.

طرح درس بسته تحولی مدرسه خوانا مسئولیت پذیری چه اهمیتی دارد ؟     

نگارش
این نوع طرح درس و برنامه ریزی کمک شایانی در تدریس درس مبتنی بر خوانا در
ابتدایی می کند. دانش آموزان در کلیه پایه ها دبستان می کوشند به بهترین
شکلی که آموزگارشان به تدریس کتاب مبتنی بر خوانا و دروس منطبق با بسته
خوانا می پردازد ، این درس را فرا بگیرند. دروس منطبق با بسته خوانا یکی از
مهمترین دروس کتاب مبتنی بر خوانا در ابتدایی می باشد.

طرح خوانا مسئولیت پذیری شامل چه بخشی است ؟

طرح درس خوانا مسئولیت پذیری روزانه دروس منطبق با بسته خوانا شامل موارد زیر می باشد :

 1. اهداف بر اساس تلفیقی از هدف نویسی در دروس منطبق با بسته خوانا مسئولیت پذیری
 2. وجود تعامل بین معلم و دانش آموزان در فراگیری دروس منطبق با بسته خوانا
 3. فعالیت بر اساس اهداف معین واز پیش تعیین شده در فراگیری دروس منطبق با بسته خوانا
 4. طراحی منظم با توجه به موقعیت و امکانات دروس منطبق با بسته خوانا
 5. ایجاد فرصت و تسهیل یادگیری در فراگیری دروس منطبق با بسته خوانا

هدف کلی طرح درس خوانا مسئولیت پذیری دانش آموزان باید مفاهیم دروس منطبق با بسته خوانا را در کلیه پایه ها فرا بگیرند.

اهداف
مرحله‌ای درباره تعدادجلساتی که در هفته به این تدریس کتاب مبتنی بر خوانا
دروس منطبق با بسته خوانا کلیه پایه ها اختصاص داده شده است . تعداد دروس
کتاب درسی با رعایت پیچیدگی مفاهیم کتاب مبتنی بر خوانا دروس منطبق با بسته
خوانا کلیه پایه ها بنا بر این بعد از در نظر گرفتن مسائل و مواردی که ذکر
گردید،زمانبندی کتاب مبتنی بر خوانا دروس منطبق با بسته خوانا کلیه پایه
ها را بررسی و تدوین می نماییم.

هدف‌های رفتاری آموزشی طرح درس خوانا مسئولیت پذیری

 1. انتظارات در پایان آموزش حیطه و سطح در بلوم عناصر بسته تحولی خوانا
 2. تعقـل، ایمـان، علـم، عمـل و اخـلاق
 3. عنصر   عرصه ارتباط با خود ، خدا، خلق و خلقت
 4. آشنایی کامل دانش آموزان با مفهوم درس و  ایجاد تفکر و خلاقیت در فرایند یاد دهی – یادگیری
 5. مواد و رسانه‌های آموزشی که شامل Cd های آموزشی .تولید محتوای الکترونیکی.دانلود پاورپوینت آموزشی.قلم نوری.برد هوشمند

پیش بینی رفتار ورودی  در طرح خوانا مسئولیت پذیری

 • ایجاد ارتباط اولیه در دروس منطبق با بسته خوانا
 • گروه‌بندی، مدل و ساختار کلاسی  در دروس منطبق با بسته خوانا
 • روش ‌ایجاد و تداوم انگیزه در دروس منطبق با بسته خوانا
 • ارزشیابی آغازین در دروس منطبق با بسته خوانا
 • روش‌های تدریس در دروس منطبق با بسته خوانا
 •  فعالیت‌های مرحله حین تدریس در طرح درس خوانا مسئولیت پذیری
 • آماده سازی و توجه ویژه به تفاوت های فردی در بین دانش آموزان
 • اهمیت نحوه ی رفتار معلم با دانش آموز در دروس منطبق با بسته خوانا
 • ایجاد جو دوستانه جهت جلوگیری از خستگی دانش آموزان در دروس منطبق با بسته خوانا
 • استفاده ی بهینه از حداقل امکانات
 • توجه به دانش آموزان ویژه  و کم حرف . در دروس منطبق با بسته خوانا
 • استفاده از تجربیات نو و به روز و در دسترس  دانش آموزان جهت تدریس .
 • مشارکت کلیه ی دانش آموزان در امر تدریس .
 • تقویت هوش بینایی ، شنوایی و گویایی در دانش آموزان با طرح پرسش های گوناگون
 • فعالیت‌های
  معلم- دانش‌آموز: این فعالیت‌ها به صورت تلفیقی مطرح می‌شود و تفکیک آن به
  معنای مجزا بودن فعالیت‌های معلم و دانش‌آموز است و منطقی به نظر نمی‌رسد و
  به همین خاطر از خط‌چین استفاده شده است.
 • فعالیت های معلم         فعالیت های دانش آموزان
 • فعاليت‌های خلاقانه دانش‌آموزان
 • فعالیت‌های تکمیلی
 • ارزشیــابـــــی
 • الف: تکوینی
 • ب: ارزشیابی تراکمی
 • جمع‌بندی
 • تعیین تکالیف و اقدامات بعدی

طرح درس خوانا مسئولیت پذیری دروس منطبق با بسته خوانا در چه قالبی تدوین شده ؟

طرح
دروس منطبق با بسته خوانا که مربوط به کتاب های دبستان می باشد و همچنین
کلیه طرح های موجود در سایت در قالب ورد و قابل ویرایش تنظیم و تدوین شده
اند. این امر به آن دلیل است که آموزگاران ابتدایی بتوانند به بهترین شکل
دروسی مثل مبتنی بر خوانا را تدریس نمایند. از جمله دروس منطبق با بسته
خوانا که از اهمیت خاصی در این رابطه برخوردار است.

نکاتی پر اهمیت پیرامون طرح درس خوانا مسئولیت پذیری

موضوع طرح درس خوانا مسئولیت پذیری
موضوعی است که در رابطه با آن پژوهش های زیادی نگارش می شود. همچنین در
رابطه با موضوع تدریس در ششم ابتدایی و بررسی روابط و تاثیرات آنها بر روی
هم نیز جای بسی تامل است. پژوهش گران در رشته آموزش ابتدایی همواره بررسی
های علمی و پژوهشی خود را در این رابطه در معرض مخاطبین این رشته قرار داده
اند.

پژوهشگران و محققین برتر در رشته آموزش ابتدایی در طول سالیان
متوالی سعی بر این داشته اند که مطالعات گسترده ای بر روی طرح درس خوانا
مبتنی بر خوانا و زیر مجموعه های پژوهشی آن داشته باشند . به طور قطع به
یقین باید گفت که موضوع طرح درس خوانا مبتنی بر خوانا و پرداختن و وجوه
مختلف و جنبه های گوناگون تحقیقاتی در این رابطه می تواند راهگشای دقیقی در
رابطه با علم آموزان عرصه آموزش ابتدایی باشد.

اهمیت پرداختن به طرح درس خوانا بر مبنای طرح درس مسئولیت پذیری

دانلود فایل

 

دانلود طرح خوانا در مورد مسئولیت پذیری

Author: mp3-sound.ir