دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها

دانلود دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها

فایل قابل ویرایش دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها , ورد دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها


دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها

دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها

دانلود-طرح-جابر-باموضوع-اب-درخاکهانام فایل: طرح جابر باموضوع اب درخاکها
فرمت فایل:ورد

شرح مختصر فایل

خاک پديده‌اى طبيعى است که در همه جا و در هر شرايط آب و هوائى مى‌تواند وجود داشته باشد. اصل و منشاء خاک از سنگ‌هاى سخت موجود در سطح کره زمين است. اين سنگ‌ها در نتيجه تأثير عوامل فيزيکى مانند اختلاف فشار، اختلاف دما، يخ‌بندان، حرکت آب و باد به ‌تدريج خرد مى‌شوند و به‌صورت ذرات ريزتر در مى‌آيند، طبقه‌اى کم و بيش ضخيم را روى سنگ‌هاى اوليه به‌وجود مى‌آورند و تحت‌تأثير عوامل شيميائى تغييراتى در آنها پديد مى‌آيد و مواد معدنى متعددى از آنها حاصل مى‌شود. تأثير عوامل جوّى مانند بخار آب، اکسيژن و کربن ديوکسيد اين تغييرات را به‌طور عمده پديد مى‌آورند.
موجودات زندهٔ خاک عامل مؤثر ديگر در اين تغييرات هستند، از يک سو فشار مکانيکى ريشه گياهان موجب تخريب سنگ‌ها مى‌شود و از سوى ديگر ريختن برگ و ساقه و بقاياى گياهى سبب افزايش ماده‌اى به نام هوموس در خاک مى‌شود که ماده آلى خاک را تشکيل مى‌دهد. با اضافه شدن موجودات زندهٔ ذره‌بيني، خاک از حالت مردگى خارج مى‌شود. بدين ‌ترتيب مى‌توان گفت که خاک قسمت سطحى پوستهٔ زمين است که از تخريب سنگ‌ها بر اثر عوامل فيزيکي، شيميائى و حياتى همراه با مواد آلي، موجودات زنده، هوا و آب به‌وجود آمده است.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها , سایت دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها , خرید دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها , دانلود رایگان دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها , فایل دانلود طرح جابر باموضوع اب درخاکها

Author: mp3-sound.ir