دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

دانلود دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

فایل قابل ویرایش دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام» , ورد دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

      دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

توضیحات مختصر در مورد دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

دانلود-سوال-دوره-آموزشی«آشنایی-با-اندیشه-ها-و-افكار-استاد-شهید-مطهری-در-كتاب-تعلیم-و-تربیت-در-اسلام»

دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام» 
 
❇️استان: آذربایجان غربی
⭕️کد دوره: 99506905 
⭕️مدت دوره: 12 ساعت

ویرایش:اول

✅سوالات صرفا جهت آشنایی
⬅️تاریخ آزمون: 1400/04/10
ساعت: 10:00 الی 10:30
ساعت: 16:00 الی 16:30
ساعت: 19:00 الی 19:30


Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

دانلود سوال دوره آموزشی«آشنایی با اندیشه ها و افكار استاد شهید مطهری در كتاب تعلیم و تربیت در اسلام»

Author: mp3-sound.ir