دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آ

دانلود دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آ

فایل قابل ویرایش دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آ , ورد دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آ

      دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی, تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آن

توضیحات مختصر در مورد دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آ

دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آ

دانلود-سوالات-دوره-ی-ضمن-خدمت-"بررسی-تحلیل-و-روش-تدریس-«برنامه-ویژه-مدرسه-»-و-بازآموزی-مبانی-علمی-آ

دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت ‘بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آن 
⬅️حتماازمحتوانیزاستفاده شود
⭕ کد دوره : 99506190 
⭕مدت دوره :(24 ساعت )

❇ استان : خوزستان

⬅️تاریخ آزمون :۱۴۰۰/۰۴/۱۱
⭕️زمان آزمون حتما کنترل شود 
️مدت آزمون : ۳۰ دقیقه
تعداد سوالات : ۲۰ سوال

ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

دانلود سوالات دوره ی ضمن خدمت بررسی، تحلیل و روش تدریس «برنامه ویژه مدرسه » و بازآموزی مبانی علمی آ

Author: mp3-sound.ir