دانلود سوالات دوره آموزشی «مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدم

دانلود دانلود سوالات دوره آموزشی «مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدم

فایل قابل ویرایش دانلود سوالات دوره آموزشی «مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدم , ورد دانلود سوالات دوره آموزشی «مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدم

      دانلود سوالات دوره آموزشی ,«مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدماتی)»

توضیحات مختصر در مورد دانلود سوالات دوره آموزشی «مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدم

دانلود سوالات دوره آموزشی «مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدم

دانلود-سوالات-دوره-آموزشی-«مهارت-برگزاری-جلسات-گفتمان-و-پاسخگویی-به-شبهات-دینی-و-اعتقادی-سطح-مقدم

دانلود سوالات دوره آموزشی 
«مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدماتی)»

❇️ استان: خراسان رضوی
⭕️کد دوره: 99506523
⭕️ مدت دوره: 12 ساعت

تاریخ ثبت نام: ثبت نام فعال

⬅️تاریخ آزمون: 7 و 8 تیر ماه 1400

⬅️زمان آزمون:در بازه های زمانی
بازه اول: 9:00 الی 9:15
بازه دوم: 11:00 الی 11:15
بازه سوم: 17:00 الی 17:15

سایت برگزار کننده:
Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

دانلود سوالات دوره آموزشی «مهارت برگزاری جلسات گفتمان و پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی (سطح مقدم

Author: mp3-sound.ir