دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400

دانلود دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400

فایل قابل ویرایش دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400 , ورد دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400

      دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی , فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400 , سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی , فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400

توضیحات مختصر در مورد دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400

دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400

دانلود-سوالات-دوره-آموزشی-«فضای-مجازی--فرصت-ها-و-آسیب-ها»-ویرایش-1400

دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400 
⭕کد دوره: 99506645
⭕️ مدت دوره: 12 ساعت
دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400 
✅تاریخ آزمون: 24 آذر ماه 1400
دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400 
⬅️زمان آزمون:در بازه های زمانی
1️⃣ بازه اول: 9:00 الی 9:30
2️⃣ بازه دوم: 10:00 الی 10:30
3️⃣ بازه سوم: 17:00 الی 17:30
دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400 
سایت برگزار کننده:
Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

دانلود سوالات دوره آموزشی «فضای مجازی ، فرصت ها و آسیب ها» ویرایش 1400

Author: mp3-sound.ir