دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

دانلود دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

فایل قابل ویرایش دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن , ورد دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

      دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

توضیحات مختصر در مورد دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

دانلود-سوالات-آزمون-دوره-برسی-تحلیل-و-روش-تدریس-#ریاضی‌پایه‌چهارم-ابتدایی-و-بازآموزی-مبانی-علمی-آن

دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن
⚛ تعداد: 8⃣4⃣
الفبایی
قابلیت جستجو
فرمت: PDF
مخاطب دوره: نیروهای حق التدریس
❇️ مدت دوره: 30 ساعت
کد دوره: 91100505
ویژگی دوره: تخصصی شغلی
دوره: 36,000 تومان
سه مرحله
1⃣ مستمر اول: 10 سوال
      ⏳ مدت آزمون: 10 دقیقه
2⃣ مستمر دوم: 10 سوال
      ⏳ مدت آزمون: 10 دقیقه
3⃣ آزمون نهایی: 20 سوال
      ⏳ مدت آزمون: 20 سوال
فرصت شرکت در دوره: 10 روز
نمره قبولی: 12 از 20
✒️ نمره منفی ندارد
مجری دوره: 
❇️ سامانه مدارس یادگیرنده ( #مرآت )
Yadgirandeh.ir
Ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

دانلود سوالات آزمون دوره برسی تحلیل و روش تدریس #ریاضی‌پایه‌چهارم ابتدایی و بازآموزی مبانی علمی آن

Author: mp3-sound.ir