دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(

دانلود دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(

فایل قابل ویرایش دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی( , ورد دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(

      دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(,سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(

توضیحات مختصر در مورد دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(

دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(

دانلود-سوالات-آزمون-اول-دوره-ی-آموزشی-"توسعه-خدمات-مشاوره-ای-وراهنمایی"-

دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی ‘توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی'(

⬅️سوالات درحال بروزرسانی است
✳سراسری
⭕کد دوره : 91401050
⭕مدت دوره : 24ساعت

حتما بازخوردجلسات ۱تا۳نیز تکمیل شود

♾ فراگیران:كارشناس امورفوق برنامه,كارشناس برنامه ریزی امورتربیتی,كاردان برنامه ریزی امورتربیتی,مدیرامورآموزشی,كارشناس امور آموزشی,مشاور تحصیلی,مربی امورتربیتی مقطع ابتدایی،مربی امورتربیتی مقطع راهنمائی ومتوسطه,مربی امورتربیتی

⬅️تاریخ آزمون : ۱۵آذر لغایت ۶دیماه ۱۴۰۰

rayadars
دانلود فایل

 

دانلود سوالات آزمون اول دوره ی آموزشی توسعه خدمات مشاوره ای وراهنمایی(

Author: mp3-sound.ir