دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF

دانلود دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF

فایل قابل ویرایش دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF , ورد دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF

      دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF

توضیحات مختصر در مورد دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF

دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF

دانلود-جزوه-تایپ-شده-حسابداری-صنعتی-۲-دکتر-عثمانی-pdfحسابداری
صنعتی ۲ دکتر عثمانی ( استاد محمد قسیم عثمانی )​ استاد دانشگاه شهید بهشتی
تهران را قرار دادیم که با بیانی عالی به ارائه مباحث حسابداری صنعتی
پرداخته است. امیدواریم که با استفاده از این جزوه های مباحث حسابداری
صنعتی را بهتر و راحت تر درک نمایید. این جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲
بصورت کتاب الکترونیکی با فرمت پی دی اف pdf در ۹۹ صفحه می باشد.


دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF ( تایپ اختصاصی

از جمله مباحثی که در جزوه حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی مطرح می شود :

هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی

مبناهای تسهیم هزینه های مشترک

تسهیم هزینه ها بر مبنای ارزش یا ریال

 ۱ – ارزش نسبی فروش در نقطه تفکیک

 ۲ – ارزش نسبی فروش در مرحله نهایی

۳ – روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک (یا ارزش برآوردی فروش در نقطه تفکیک)

 ۴ – روش درصد سود ناخالص ثابت

اهداف تسهیم هزینه های مشترک

 الف) روش های مقادیر نسبی فیزیکی

ب) مبنای ریالی

 ۱) روش ارزش نسبی فروش در نقطه تفکیک : ( ارزش واقعی)

۲)  روش ارزش نسبی فروش در مرحله نهایی

۳) روش ارزش خالص بازیافتنی نسبی در نقطه تفکیک ( ارزش برآوردی فروش در نقطه تفکیک)

 ۴) روش درصد سود ناخالص ثابت

هزینه یابی استاندارد

بودجه سربار

مبنای جذب سربار

 انواع( سطوح) ظرفیت

۱) ظرفیت ایده آل (  تئوری )

۲)  ظرفیت اسمی

۳) ظرفیت عملی

۴) ظرفیت عادی ( بلند مدت)

۵) ظرفیت واقعی مورد انتظار

۶)  ظرفیت بودجه شده

تجزیه و تحلیل انحراف سربار

روش دو انحرافی

روش ۳  انحرافی

روش چهار انحرافی

روش های ثبت انحرافات

۱) روش یگانه

۲) روش ناقص

انحرافات ناشی از نرخ

انحرافات ناشی از مقدار

۳)روش مختلط

نحوه ثبت حساب wip  در روش مختلط

اشتراکات سه روش

مقایسه کالای در جریان ساخت در روش های مختلف

مقایسه روش یگانه و ناقص

مقایسه روش یگانه و مختلط

مقایسه روش ناقص و مختلط

ثبتهای روش ناقص

ثبت انحرافات

ثبتهای روش مختلط

ثبت انحرافات مقداری

روش های بستن انحرافات

نقطه سر به سر   

تجزیه و تحلیل هزینه ،  حجم ،  سود

هزینه یابی جذبی و هزینه یابی مستقیم

هزینه یابی جذبی

هزینه یابی مستقیم

توضیحات سایت دستیار پروژه مبحث هزینه یابی محصولات مشترک و فرعی (در جزوه تایپ شده)

توضیحات سایت دستیار پروژه مبحث هزینه یابی استاندارد (در جزوه تایپ شده)

توضیحات سایت دستیار پروژه مبحث نقطه سر بسر (در جزوه تایپ شده)

توضیحات سایت دستیار پروژه مبحث هزینه یابی جذبی و مستقیم (در جزوه تایپ شده)

دانلود فایل

 

دانلود جزوه تایپ شده حسابداری صنعتی ۲ دکتر عثمانی PDF

Author: mp3-sound.ir