دانلودمحتوای دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

دانلود دانلودمحتوای دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

فایل قابل ویرایش دانلودمحتوای دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث , ورد دانلودمحتوای دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

      دانلودمحتوای دوره, تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

توضیحات مختصر در مورد دانلودمحتوای دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

دانلودمحتوای دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

دانلودمحتوای-دوره-تربیت-اسلامی-با-تکیه-بر-قرآن-و-احادیث

دانلودمحتوای دوره
 تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث
❇ استان خراسان رضوی – تبادکان
⭕ کد دوره 92500718
⭕ مدت دوره 8 ساعت

⬅️ تاریخ آزمون 6 تیر 1400
1️⃣ ساعت 9 تا 9:30
2️⃣ ساعت 13 تا 13:30
3️⃣ ساعت 18 تا 18:30

️ تعداد سوال 20 سوال
مدت آزمون 20 دقیقه
️نمره قبولی 12 از 20
❌ نمره منفی ندارد.

ltms.medu.ir
دانلود فایل

 

دانلودمحتوای دوره تربیت اسلامی با تکیه بر قرآن و احادیث

Author: mp3-sound.ir