دانلودطرح جابر باموضوع اب

دانلود دانلودطرح جابر باموضوع اب

فایل قابل ویرایش دانلودطرح جابر باموضوع اب , ورد دانلودطرح جابر باموضوع اب


دانلودطرح جابر باموضوع اب

دانلودطرح جابر باموضوع اب

دانلودطرح-جابر-باموضوع-ابنام فایل:طرح جابر باموضوع اب
فرمت فایل:ورد
شرح مختصر فایل

ماده ای شگفت انگیز
فرمول شیمیایی آب
آب نوعی ماده مرکب است که از دو عنصر اکسیژن و هیدروژن ساخته شده است. آب را جزو دسته مخلوط‌ها طبقه‌بندی نمی‌کنند، چون خواص آب نه به خواص هیدروژن شبیه است و نه به خواص اکسیژن. از ترکیب دو اتم هیدروژن و یک اتم اکسیژن، یک مولکول آب بوجود می‌آید. یک قطره آب دارای تعداد بی شماری مولکول آب می‌باشد.
معادله شیمیایی واکنش بین هیدروژن و اکسیژن و تشکیل آب از قرار زیر است:
هر مولکول آب دارای یک ناحیه مثبت و یک ناحیه منفی است که این دو ناحیه در دو طرف مولکول آب واقع شده‌اند. شیمیدان‌ها با کمک شواهد به این نتیجه رسیده‌اند که مولکول آب شکل خطی ندارد، یعنی به این صورت نیست که دو اتم هیدروژن بصورت خطی در دو طرف یک اتم اکسیژن قرار گرفته باشند (HــOــH). بلکه مولکول آب حالت خمیده ای دارد که اتم های هیدروژن در سر مثبت مولکول و اتم های اکسیژن در سر منفی مولکول آب تجمع پیدا نموده اند.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد دانلودطرح جابر باموضوع اب

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود دانلودطرح جابر باموضوع اب , سایت دانلودطرح جابر باموضوع اب , خرید دانلودطرح جابر باموضوع اب , دانلود رایگان دانلودطرح جابر باموضوع اب , فایل دانلودطرح جابر باموضوع اب

Author: mp3-sound.ir