دسته: دامپزشکی

کتاب دانلود مقاله : Identification and characterization of TLR7, TLR8a2, TLR8b1 and TLR8b2 genes i

دانلود کتاب دانلود مقاله : Identification and characterization of TLR7, TLR8a2, TLR8b1 and TLR8b2 genes i فایل قابل ویرایش کتاب…

کتاب دانلود مقاله : Nomadic grazing improves the mineral balance of livestock through the intake o

دانلود کتاب دانلود مقاله : Nomadic grazing improves the mineral balance of livestock through the intake o فایل قابل ویرایش…

کتاب دانلود مقاله : Looking Beyond Polypharmacy: Quantification of Medication Regimen Complexity i

دانلود کتاب دانلود مقاله : Looking Beyond Polypharmacy: Quantification of Medication Regimen Complexity i فایل قابل ویرایش کتاب دانلود مقاله…

کتاب دانلود مقاله : Cell-free translation of peptides and proteins: from high throughput screening

دانلود کتاب دانلود مقاله : Cell-free translation of peptides and proteins: from high throughput screening فایل قابل ویرایش کتاب دانلود…

دانلود پاورپوینت فسفر در گاوهای شیری

دانلود ppt فسفر در گاوهای شیری فایل قابل ویرایش ppt فسفر در گاوهای شیری , ورد ppt فسفر در گاوهای…

دانلود پاورپوینت عوامل محيطي و تنش

دانلود ppt عوامل محيطي و تنش فایل قابل ویرایش ppt عوامل محيطي و تنش , ورد ppt عوامل محيطي و…

دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند Listeria disease

دانلود ppt لیستریوز گوسفند Listeria disease فایل قابل ویرایش ppt لیستریوز گوسفند Listeria disease , ورد ppt لیستریوز گوسفند Listeria…

زنبور داری از صفر تا صد

دانلود زنبور داری از صفر تا صد فایل قابل ویرایش زنبور داری از صفر تا صد , ورد زنبور داری…

دانلود پاورپوینت هاری و حیوان گزیدگی

دانلود ppt هاری و حیوان گزیدگی فایل قابل ویرایش ppt هاری و حیوان گزیدگی , ورد ppt هاری و حیوان…

کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی

کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی فایل قابل ویرایش کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های…

پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51

دانلود پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه…

پاورپوینت بيماريهاي دژنراتيو قابل انتقال سيستم عصبيT.N.D

دانلود پاورپوینت بيماريهاي دژنراتيو قابل انتقال سيستم عصبيT.N.D فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بيماريهاي دژنراتيو قابل انتقال سيستم عصبيT.N.D ,…

پاورپوینت زایش(مثال گاو)

دانلود پاورپوینت زایش(مثال گاو) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زایش(مثال گاو) , ورد دانلود پاورپوینت زایش(مثال گاو) جهت ppt زایش(مثال…

پاورپوینت باکتری بروسلا

دانلود پاورپوینت باکتری بروسلا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت باکتری بروسلا , ورد دانلود پاورپوینت باکتری بروسلا جهت ppt باکتری…

پاورپوینت نژادهای گاو

دانلود پاورپوینت نژادهای گاو فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نژادهای گاو , ورد دانلود پاورپوینت نژادهای گاو جهت ppt نژادهای…

پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین)

دانلود پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در…

پاورپوینت داروهای موثر بر دستگاه گوارش دام بزرگ

دانلود پاورپوینت داروهای موثر بر دستگاه گوارش دام بزرگ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت داروهای موثر بر دستگاه گوارش دام…

پرورش زنبور عسل 1 (همراه با عکس)

پرورش زنبور عسل 1 (همراه با عکس) فایل قابل ویرایش پرورش زنبور عسل 1 (همراه با عکس) , ورد پرورش…

پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز

دانلود پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز…

رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ

رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ فایل قابل ویرایش رفلاكس ادراري و…

كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نریان

كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نریان فایل قابل ویرایش كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نریان , ورد كالبدشناسي و فيزيولوژي…

پاورپوینت لیستریوز گوسفند

دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند , ورد دانلود پاورپوینت لیستریوز گوسفند جهت ppt لیستریوز…

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا , ورد گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا…

پاورپوینت بررسی حیوانات ترانس ژنیک

دانلود پاورپوینت بررسی حیوانات ترانس ژنیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی حیوانات ترانس ژنیک , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

ترجمه مقاله روابط متقابل تغذیه و سلسله مراتب تشکیل بال در ماکیان اهلی

ترجمه مقاله روابط متقابل تغذیه و سلسله مراتب تشکیل بال در ماکیان اهلی فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله روابط متقابل…

بررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوارکنندگان

بررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوارکنندگان فایل قابل ویرایش بررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوارکنندگان , ورد بررسی مسمومیت نیتراتی در نشخوارکنندگان…

کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی

کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های اهلی فایل قابل ویرایش کتاب اپیدمیولوژی بیماری های رایج در دام های…

پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51

دانلود پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه RB51 فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مروری بر بیماری بروسلوزو واکسن سویه…

پاورپوینت بيماريهاي دژنراتيو قابل انتقال سيستم عصبيT.N.D

دانلود پاورپوینت بيماريهاي دژنراتيو قابل انتقال سيستم عصبيT.N.D فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بيماريهاي دژنراتيو قابل انتقال سيستم عصبيT.N.D ,…

پاورپوینت زایش(مثال گاو)

دانلود پاورپوینت زایش(مثال گاو) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زایش(مثال گاو) , ورد دانلود پاورپوینت زایش(مثال گاو) جهت ppt زایش(مثال…

پاورپوینت باکتری بروسلا

دانلود پاورپوینت باکتری بروسلا فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت باکتری بروسلا , ورد دانلود پاورپوینت باکتری بروسلا جهت ppt باکتری…

پاورپوینت نژادهای گاو

دانلود پاورپوینت نژادهای گاو فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نژادهای گاو , ورد دانلود پاورپوینت نژادهای گاو جهت ppt نژادهای…

پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین)

دانلود پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در تغذیه دام و طیور (موننسین) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کاربرد آنتی بیوتیک در…

پاورپوینت داروهای موثر بر دستگاه گوارش دام بزرگ

دانلود پاورپوینت داروهای موثر بر دستگاه گوارش دام بزرگ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت داروهای موثر بر دستگاه گوارش دام…

پرورش زنبور عسل 1 (همراه با عکس)

پرورش زنبور عسل 1 (همراه با عکس) فایل قابل ویرایش پرورش زنبور عسل 1 (همراه با عکس) , ورد پرورش…

پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز

دانلود پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز , ورد دانلود پاورپوینت (اسلاید) بيماري آسپرژيلوز…

رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ

رفلاكس ادراري و درمان آندوسكوپيك آن با ماده جديد زيست محيط سازگار در سگ فایل قابل ویرایش رفلاكس ادراري و…

كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نریان

كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نریان فایل قابل ویرایش كالبدشناسي و فيزيولوژي دستگاه تناسلي نریان , ورد كالبدشناسي و فيزيولوژي…

دانلود تحقیق بیماری جنون گاوی

تحقیق بیماری جنون گاوی فایل قابل ویرایش تحقیق بیماری جنون گاوی , ورد تحقیق بیماری جنون گاوی جهت دانلود تحقیق…

تحقیق پرورش حیوانات ( گاو، گوسفند)

تحقیق پرورش حیوانات ( گاو، گوسفند) فایل قابل ویرایش تحقیق پرورش حیوانات ( گاو، گوسفند) , ورد تحقیق پرورش حیوانات…

دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک

دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک , ورد دانلود پاورپوینت حیوانات ترانس ژنیک…

دانلود پاورپوینت تغذیه روزانه گوساله

دانلود پاورپوینت تغذیه روزانه گوساله فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تغذیه روزانه گوساله , ورد دانلود پاورپوینت تغذیه روزانه گوساله…

استفاده از ویتامین A همراه با واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری كوكسیدیوز در پرندگان

استفاده از ویتامین A همراه با واكسیناسیون جهت پیشگیری از وقوع بیماری كوكسیدیوز در پرندگان فایل قابل ویرایش استفاده از…

گزارش کار آموزی دامپزشکی در روستا

گزارش کار آموزی دامپزشکی در روستا فایل قابل ویرایش گزارش کار آموزی دامپزشکی در روستا , ورد گزارش کار آموزی…

پاورپوینت بررسی حیوانات ترانس ژنیک

دانلود پاورپوینت بررسی حیوانات ترانس ژنیک فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی حیوانات ترانس ژنیک , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

تولید مثل جنسی در جانوران

تولید مثل جنسی در جانوران فایل قابل ویرایش تولید مثل جنسی در جانوران , ورد تولید مثل جنسی در جانوران…

مقاله بررسی آناتومی چشمان گربه

مقاله بررسی آناتومی چشمان گربه فایل قابل ویرایش مقاله بررسی آناتومی چشمان گربه , ورد مقاله بررسی آناتومی چشمان گربه…

مقاله بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور

مقاله بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور فایل قابل ویرایش مقاله بررسی كوكسیدیوز ، بیماری انگلی طیور , ورد مقاله…

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا

گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا فایل قابل ویرایش گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا , ورد گزارش کارآموزی دامپزشکی در روستا…

دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی پرورش مرغ بومی

دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی پرورش مرغ بومی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت طرح کارآفرینی پرورش مرغ بومی , ورد دانلود…

مقاله در مورد كالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان

مقاله در مورد كالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی نریان فایل قابل ویرایش مقاله در مورد كالبدشناسی و فیزیولوژی دستگاه تناسلی…

مقاله در مورد رفلاكس ادراری و درمان آندوسكوپیك آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ

مقاله در مورد رفلاكس ادراری و درمان آندوسكوپیك آن با ماده جدید زیست محیط سازگار در سگ فایل قابل ویرایش…

مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی

مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی فایل قابل ویرایش مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی , ورد مقاله درمورد بیماری لوکوزگاوی جهت دانلود مقاله…

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها

بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی در رفع و حل مشکلات و معضلات دامداریها فایل قابل ویرایش بررسی نقش شرکتهای تعاونی…