خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

فایل قابل ویرایش خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین , ورد خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین


خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

خلاصه-کتاب-رفتار-سازمانی-مورهد-گریفین

سر فصل های کتاب شامل:

 

• رشته رفتار سازماني

• اداره مردم و سازمانها

• مديريت جهاني و گوناگوني در سازمان

• تفاوتهاي فردي

• انگيزش -مفاهيم اوليه

• انگيزش مفاهيم پيشرفته

• طراحي شغل و پويايي هاي نقش

• هدف گذاري و ارزيابي عملكرد

• فشار عصبي ناشي از كار

• ارتباطات و پرورش اطلاعات

• پويايي هاي گروه

• تيم و گروه

• رهبري

• قدرت،سياست

• تصميم گيري

• ساختار اصلي سازمان

• طرح سازمان

• فرهنگ سازمان

• تغيير و بهسازي سازمان

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین , سایت خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین , خرید خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین , دانلود رایگان خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین , فایل خلاصه کتاب رفتار سازمانی مورهد گریفین

Author: mp3-sound.ir