دسته: خبرنگاری

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی

دانلود پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی , ورد دانلود پاورپوینت آموزش…

پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی ,…

پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز

دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز ,…

مجله لبخند سبز شماره 14

مجله لبخند سبز شماره 14 فایل قابل ویرایش مجله لبخند سبز شماره 14 , ورد مجله لبخند سبز شماره 14…

عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی

عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی فایل قابل ویرایش عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی ,…

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی فایل قابل ویرایش مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های…

پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی

دانلود پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آموزش فن گزارش نویسی , ورد دانلود پاورپوینت آموزش…

پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی

دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار حمیده خیرآبادی ,…

پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز

دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت زندگی نامه و آثار تام کروز ,…

مجله لبخند سبز شماره 14

مجله لبخند سبز شماره 14 فایل قابل ویرایش مجله لبخند سبز شماره 14 , ورد مجله لبخند سبز شماره 14…

عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی

عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی فایل قابل ویرایش عبارت «جهانی» در خبرگزاری جهانی بی بی سی ,…

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی

مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های جدید بر رسانه های سنتی فایل قابل ویرایش مقاله ترجمه شده تاثیر رسانه های…

بررسی اصول خبرنویسی

بررسی اصول خبرنویسی فایل قابل ویرایش بررسی اصول خبرنویسی , ورد بررسی اصول خبرنویسی جهت دانلود بررسی اصول خبرنویسی اینجا…

پاورپوینت مهارت حل مسئله

دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله , ورد دانلود پاورپوینت مهارت حل مسئله…

اکسل حقوق فوق العاده مخصوص اعضاء هیات علمی با ضریب 19597

اکسل حقوق فوق العاده مخصوص اعضاء هیات علمی با ضریب 19597 فایل قابل ویرایش اکسل حقوق فوق العاده مخصوص اعضاء…

پاورپوینت فاز 13 اسلاید

دانلود پاورپوینت فاز 13 اسلاید فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فاز 13 اسلاید , ورد دانلود پاورپوینت فاز 13 اسلاید…

بررسی ابزارها و عواملی که باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر می شود

بررسی ابزارها و عواملی که باعث انگیزش خبرنگاران خبرگزاری ها برای فعالیت بهتر می شود فایل قابل ویرایش بررسی ابزارها…

مقاله درمورد خبر در اصول روابط عمومی

مقاله درمورد خبر در اصول روابط عمومی فایل قابل ویرایش مقاله درمورد خبر در اصول روابط عمومی , ورد مقاله…