جمع بندی فارسی دهم

دانلود جمع بندی فارسی دهم

فایل قابل ویرایش جمع بندی فارسی دهم , ورد جمع بندی فارسی دهم


جمع بندی فارسی دهم

جمع بندی فارسی دهم

جمع-بندی-فارسی-دهماندیشه نمیگنجد)و همانا که تو اصل آفرینش هستی(اشاره کمی به اینکه خدا از رگ گردن نزدیک تر است)
من هیچ چیز نمیدانم خدایا و تو دانایی به هرچیزی که میخواهی(اشاره به اینکه خدا دانای مطلق است و از حال همه چیز آگاه است)
تاریخ ادبیات
عطار نیشابوری =الهی نامه
(رمز=عطار که بچه نیشابور بود کار میکر د و می گفت الهی به امید تو)
برای اینکه ازاین به بعد سرعتمون بره بالا سعی میکنم از معنی کردن خودداری کنم و بیشتر به آرایه و تاریخ ادبیات بپردازم)
درس یکم چشمه
بیت دوم آرایه ها=جناس بین=گاه و گه و صدف و هدف
کنایه=کل بیت کنایه از تند و آرام رفتن

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد جمع بندی فارسی دهم

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود جمع بندی فارسی دهم , سایت جمع بندی فارسی دهم , خرید جمع بندی فارسی دهم , دانلود رایگان جمع بندی فارسی دهم , فایل جمع بندی فارسی دهم

Author: mp3-sound.ir