جزوه علوم اعصاب شناختی نویسنده دکتر احمد علی پور

دانلود جزوه علوم اعصاب شناختی نویسنده دکتر احمد علی پور

فایل قابل ویرایش جزوه علوم اعصاب شناختی نویسنده دکتر احمد علی پور , ورد جزوه علوم اعصاب شناختی نویسنده دکتر احمد علی پور

      جزوه,علوم,اعصاب,شناختی,نویسنده,دکتر,احمد,علی,پور

توضیحات مختصر در مورد جزوه علوم اعصاب شناختی نویسنده دکتر احمد علی پور

جزوه علوم اعصاب شناختی نویسنده دکتر احمد علی پور

جزوه-علوم-اعصاب-شناختی-نویسنده-دکتر-احمد-علی-پورعنوان فایل: جزوه علوم اعصاب شناختی

نویسنده دکتر احمد علی پور
فرمت: پی دی اف 
تعداد صفحات:45
قیمت: 15000 تومان
بخشی از متن: 
فصل اول: عصب روانشناسی چیست ؟
نوروسایکولوژی در زبان فارسی بصورت عصب روانشناسی، روانشناسی اعصاب، پی روانشناسی و روانشناسی عصب پایه ترجمه شده که عصب روانشناسی، بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. 
 این رشته در درک ماهیت ذهن و ارتباط آن با مغز و هم در شناخت و تشخیص دقیق مشکات روانشناختی و رفتاری افراد دچار آسیب مغزی کاربرد دارد. 
تعریف عصب روانشناسی:
برخی، عصب روانشناسی را معادل روانشناسی زیستی یا روانشناسی فیزیولوژیک یا فیزیولوژی روانی فرض میکنند.
گراهام معتقد است عصب روانشناسی، علم بررسی دستگاه عصبی و اثر آن بر رفتار است .
بنظر گریو، عصب روانشناسی از همگرایی عصبشناسی و روانشناسی در مطالعه مشترک اثرات رفتاری ناشی از صدمه مغزی ایجاد شده است.
کلب و ویشاو در کتاب اصول عصب روانشناسی انسانی، این رشته را به مطالعه ارتباط بین عملکرد مغز و رفتار تعریف کرده اند .
داروشناسی روانی یعنی مطالعه اثر دارو بر رفتار و آندوکرینولوژی یعنی ارتباط هورمون ها و رفتار.
هدف اساسی عصب روانشناسی، تاش برای فهم عملکرد فرآیندهای روانشناختی انسان در ارتباط با ساختارها و نظام های مغز است.
عصب روانشناسی، یک شاخه از روانشناسی بالینی بوده که هدف آن، تشخیص آسیب مغزی و مطالعه اختلالات دستگاه عصبی از نقطه نظر یک روانشناس است.دانلود فایل

 

جزوه علوم اعصاب شناختی نویسنده دکتر احمد علی پور

Author: mp3-sound.ir