جزوه حسابرسی ۲

دانلود جزوه حسابرسی ۲

فایل قابل ویرایش جزوه حسابرسی ۲ , ورد جزوه حسابرسی ۲

      حسابرسی ۲

توضیحات مختصر در مورد جزوه حسابرسی ۲

جزوه حسابرسی ۲

جزوه-حسابرسی-۲

جزوه کتاب درسی حسابرسی ۲ . گرد آوری وتالیف دکتر اکبر صفدری
با نام و یاد خدا
حسابرسی (۲)
فصل اول: کلیات
فصل دوم : موجودیهای صندوق بانک فصل سوم به سرمایه گذاری ها در سهام ، اوراق قرمه و اسناد خزانه
فصل چهارم: حسابها و اسناد دریافتی
فصل پنجم و موجودیهای جنسی و قیمت تمام شسته
فصل ششم : دارائیهای ثایت
فصل هفتم : پستانداران و سایر اقلام يدي حسابها و استان پرداختی
فصل هشتم ، دیون با کارمزد و بدهی احتمالی
فصل نهم ؛ حقوق صاحبان سهاش
فصل دهم: رسیدگی تفصیلی به اقلام درآمد و هزینه
فصل یازدهم : گزارش حسابرسی
دانلود فایل

 

جزوه حسابرسی ۲

Author: mp3-sound.ir