دسته: جامعه شناسی

بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه

بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه فایل قابل ویرایش بررسی علل فرار دختران و پسران از خانه ,…

پاورپوینت آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی

دانلود پاورپوینت آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت آشنایی با حرفه مددکاری اجتماعی , ورد دانلود…

پاورپوینت مراقبت خانواده محور در NICU

دانلود پاورپوینت مراقبت خانواده محور در NICU فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت مراقبت خانواده محور در NICU , ورد دانلود…

پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی و ارتقاء سلامت

دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی و ارتقاء سلامت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی و ارتقاء…

پاورپوینت جامعه شناسی عمومی

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی عمومی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی عمومی , ورد دانلود پاورپوینت جامعه شناسی عمومی…

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دكتر غلام عباس توسلی

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری تألیف دكتر غلام عباس توسلی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی شهری…

پاورپوینت بررسی همسر آزاری

دانلود پاورپوینت بررسی همسر آزاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی همسر آزاری , ورد دانلود پاورپوینت بررسی همسر آزاری…

پاورپوینت تعیین کننده های اجتماعی سلامت

دانلود پاورپوینت تعیین کننده های اجتماعی سلامت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تعیین کننده های اجتماعی سلامت , ورد دانلود…

پاورپوینت جامعه پذیری و ارتقاء سلامت

دانلود پاورپوینت جامعه پذیری و ارتقاء سلامت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه پذیری و ارتقاء سلامت , ورد دانلود…

پاورپوینت جامعه شناسی سلامت

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سلامت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سلامت , ورد دانلود پاورپوینت جامعه شناسی سلامت…

پاورپوینت فرهنگ و تأثیر آن در ارتقاء سلامت

دانلود پاورپوینت فرهنگ و تأثیر آن در ارتقاء سلامت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرهنگ و تأثیر آن در ارتقاء…

پاورپوینت بررسی خشونت خانگی

دانلود پاورپوینت بررسی خشونت خانگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی خشونت خانگی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی خشونت خانگی…

پاورپوینت بررسی کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت خانگی

دانلود پاورپوینت بررسی کودک آزاری و کودکان شاهد خشونت خانگی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی کودک آزاری و کودکان…

پاورپوینت بررسی جامعه ایمن

دانلود پاورپوینت بررسی جامعه ایمن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی جامعه ایمن , ورد دانلود پاورپوینت بررسی جامعه ایمن…

پاورپوینت نظریه های کژ رفتاری

دانلود پاورپوینت نظریه های کژ رفتاری فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظریه های کژ رفتاری , ورد دانلود پاورپوینت نظریه…

پاورپوینت رفتار انحراف آميز (فصل دهم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی)

دانلود پاورپوینت رفتار انحراف آميز (فصل دهم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی) فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان

دانلود پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظریه های مربوط به بزهکاری جوانان ,…

پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی

دانلود پاورپوینت کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه محسن ثلاثی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب درآمدی…

پاورپوینت نظم و نظارت اجتماعی

دانلود پاورپوینت نظم و نظارت اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظم و نظارت اجتماعی , ورد دانلود پاورپوینت نظم…

پاورپوینت ابعاد و كاركردهای سرمايه‌ی اجتماعی و پيامدهای حاصل از فرسايش آن

دانلود پاورپوینت ابعاد و كاركردهای سرمايه‌ی اجتماعی و پيامدهای حاصل از فرسايش آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ابعاد و…

پاورپوینت تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن

دانلود پاورپوینت تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تعریف توسعه و مفاهیم مربوط به…

پاورپوینت فرار مغزها: بحثی نظری درباره مهاجرت نيروی انسانی پرورده

دانلود پاورپوینت فرار مغزها: بحثی نظری درباره مهاجرت نيروی انسانی پرورده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت فرار مغزها: بحثی نظری…

پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه

دانلود پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت رویکردهای قدیمی و نو توسعه , ورد دانلود…

پاورپوینت کتاب بررسی مسائل اجتماعی ايران

دانلود پاورپوینت کتاب بررسی مسائل اجتماعی ايران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب بررسی مسائل اجتماعی ايران , ورد دانلود…

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی توسعه تألیف دکتر عبدالعلی لهسایی زاده

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی توسعه تألیف دکتر عبدالعلی لهسایی زاده فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی توسعه…

پاورپوینت کتاب مسائل نوجوانان و جوانان در ایران معاصر تألیف دکتر منیژه کرباسی و دکتر منوچهر وکیلیان

دانلود پاورپوینت کتاب مسائل نوجوانان و جوانان در ایران معاصر تألیف دکتر منیژه کرباسی و دکتر منوچهر وکیلیان فایل قابل…

پاورپوینت تأمين اجتماعی و بيمه های اجتماعی در ايران

دانلود پاورپوینت تأمين اجتماعی و بيمه های اجتماعی در ايران فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تأمين اجتماعی و بيمه های…

پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه

دانلود پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال توسعه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت موانع توسعه در کشورهای در حال…

پاورپوینت تأمين و رفاه اجتماعی

دانلود پاورپوینت تأمين و رفاه اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت تأمين و رفاه اجتماعی , ورد دانلود پاورپوینت تأمين…

پاورپوینت نظریه پردازان پیشگام در جامعه شناسی توسعه

دانلود پاورپوینت نظریه پردازان پیشگام در جامعه شناسی توسعه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظریه پردازان پیشگام در جامعه شناسی…

پاورپوینت سياست تأمين اقتصادی فرد و نظام تأمين اجتماعی

دانلود پاورپوینت سياست تأمين اقتصادی فرد و نظام تأمين اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت سياست تأمين اقتصادی فرد و…

پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه

دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظریه های جامعه شناسی توسعه , ورد دانلود…

پاورپوینت ظهور و توسعه نظام تأمين اجتماعی در جهان

دانلود پاورپوینت ظهور و توسعه نظام تأمين اجتماعی در جهان فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت ظهور و توسعه نظام تأمين…

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی خانواده تألیف نعمت الله تقوی

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی خانواده تألیف نعمت الله تقوی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی خانواده تألیف…

پاورپوینت خلاصه کتاب تأمين و رفاه اجتماعی تألیف محمد آراسته خو

دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تأمين و رفاه اجتماعی تألیف محمد آراسته خو فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تأمين…

پاورپوینت جامعه شناسی (فصل اول کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن ترجمه ثلاثی)

دانلود پاورپوینت جامعه شناسی (فصل اول کتاب درآمدی به جامعه شناسی بروس کوِئن ترجمه ثلاثی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت نظام تأمين اجتماعی در كشاورزی

دانلود پاورپوینت نظام تأمين اجتماعی در كشاورزی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت نظام تأمين اجتماعی در كشاورزی , ورد دانلود…

پاورپوینت پژوهش جامعه شناختی و روشهای تخصصی آن (فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی کوِئن ترجمه ثلاثی)

دانلود پاورپوینت پژوهش جامعه شناختی و روشهای تخصصی آن (فصل دوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی کوِئن ترجمه ثلاثی) فایل…

پاورپوینت انحرافات اجتماعی و دیدگاه جامعه شناس تفهمی

دانلود پاورپوینت انحرافات اجتماعی و دیدگاه جامعه شناس تفهمی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت انحرافات اجتماعی و دیدگاه جامعه شناس…

پاورپوینت فرهنگ (فصل سوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی)

دانلود پاورپوینت فرهنگ (فصل سوم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی) فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت…

پاورپوینت دیدگاه های ساخت گرا در زمیـنه ی جرم و انحرافات اجتماعی

دانلود پاورپوینت دیدگاه های ساخت گرا در زمیـنه ی جرم و انحرافات اجتماعی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیدگاه های…

پاورپوینت منزلت و نقش (فصل چهارم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی)

دانلود پاورپوینت منزلت و نقش (فصل چهارم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی) فایل قابل ویرایش…

پاورپوینت کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت

دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی انحرافات اجتماعی تألیف دکتر جعفر سخاوت فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت کتاب جامعه شناسی انحرافات…

پاورپوینت اجتماعی شدن و شخصيت (فصل پنجم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی)

دانلود پاورپوینت اجتماعی شدن و شخصيت (فصل پنجم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی) فایل قابل…

پاورپوینت دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان دربـاره اعتیاد و برخورد با آن

دانلود پاورپوینت دیدگاه جامعه شناسان و روان شناسان دربـاره اعتیاد و برخورد با آن فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت دیدگاه…

پاورپوینت گروه های اجتماعی (فصل ششم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی)

دانلود پاورپوینت گروه های اجتماعی (فصل ششم کتاب درآمدی به جامعه شناسی تألیف بروس کوِئن ترجمه ثلاثی) فایل قابل ویرایش…

تحقیق با موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

تحقیق با موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی فایل قابل ویرایش تحقیق با موضوع بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی , ورد تحقیق…

پاورپوینت جزوه درس مبانی جامعه شناسی

دانلود پاورپوینت جزوه درس مبانی جامعه شناسی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت جزوه درس مبانی جامعه شناسی , ورد دانلود…

پاورپوینت بررسی گونه شناسی فرهنگ

دانلود پاورپوینت بررسی گونه شناسی فرهنگ فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی گونه شناسی فرهنگ , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

ترجمه مقاله اثرات خانواده درمانی مختصر استراتژیک (BSFT) در استفاده از مواد مخدر پدر و مادر و ارتباط پدر و مادر و استفاده از مواد مخدر نوجوان

ترجمه مقاله اثرات خانواده درمانی مختصر استراتژیک (BSFT) در استفاده از مواد مخدر پدر و مادر و ارتباط پدر و…

پاورپوینت بررسی جامع تعهد سازمانی

دانلود پاورپوینت بررسی جامع تعهد سازمانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی جامع تعهد سازمانی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی…

پاورپوینت بررسی مفاهیم و ساختار فرقه ها

دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم و ساختار فرقه ها فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی مفاهیم و ساختار فرقه ها ,…

ترجمه مقاله رابطه رفتار منحرف در محل کار با عدالت سازمانی و پیشرفت کارکنان در دانشگاه های تهران

ترجمه مقاله رابطه رفتار منحرف در محل کار با عدالت سازمانی و پیشرفت کارکنان در دانشگاه های تهران فایل قابل…

پاورپوینت بررسی دوره نوجوانی

دانلود پاورپوینت بررسی دوره نوجوانی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی دوره نوجوانی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی دوره نوجوانی…

ترجمه مقاله بررسی کتاب درسی زیست شناسی در پایه دهم آموزش دبیرستان و ایده های معلمان

ترجمه مقاله بررسی کتاب درسی زیست شناسی در پایه دهم آموزش دبیرستان و ایده های معلمان فایل قابل ویرایش ترجمه…

پاورپوینت بررسی شیطان پرستی

دانلود پاورپوینت بررسی شیطان پرستی فایل قابل ویرایش دانلود پاورپوینت بررسی شیطان پرستی , ورد دانلود پاورپوینت بررسی شیطان پرستی…

ترجمه مقاله معنویت و سلامت در برنامه درسی مدارس پزشکی در کشور برزیل

ترجمه مقاله معنویت و سلامت در برنامه درسی مدارس پزشکی در کشور برزیل فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله معنویت و…

ترجمه مقاله زمان اجتماعی، تحلیل متدولوژیکی و کارکردی

ترجمه مقاله زمان اجتماعی، تحلیل متدولوژیکی و کارکردی فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله زمان اجتماعی، تحلیل متدولوژیکی و کارکردی ,…

ترجمه مقاله عشق و ازدواج، از دیدگاه نظریه های جامع شناسی

ترجمه مقاله عشق و ازدواج، از دیدگاه نظریه های جامع شناسی فایل قابل ویرایش ترجمه مقاله عشق و ازدواج، از…

ترجمه مقاله بررسی فاکتورهای مؤثر بر نرخ های باروری متفاوت در مقایسه زنان در کشورهای پیشرفته و کم تر پیشرفته

ترجمه مقاله بررسی فاکتورهای مؤثر بر نرخ های باروری متفاوت در مقایسه زنان در کشورهای پیشرفته و کم تر پیشرفته…