ثانی التّواریخ نسخۀ اصلی

دانلود ثانی التّواریخ نسخۀ اصلی

فایل قابل ویرایش ثانی التّواریخ نسخۀ اصلی , ورد ثانی التّواریخ نسخۀ اصلی

      تاریخ ایران حکومت طاهریان حکومت صفّاریان

توضیحات مختصر در مورد ثانی التّواریخ نسخۀ اصلی

ثانی التّواریخ نسخۀ اصلی

ثانی-التّواریخ-نسخۀ-اصلیکتابی بسیار ارزشمند است ونتیجۀ تمام تحقیقات بنده است. این کتاب راجب دو حکومت مستقل ایران به نام های طاهریان و صفّاریان بر ایران حکومت می کردند.

دانلود فایل

 

ثانی التّواریخ نسخۀ اصلی

Author: mp3-sound.ir