تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری

دانلود تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری

فایل قابل ویرایش تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری , ورد تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری


تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری

تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری

تبدیل-سیستم-مختصات-کارتزینx,y,zبه-سیستم-مختصات-جغرافیاییϕ,λ,h-در-نقشه-برداریچون هدف از نقشه برداری تهیه نقشه یعنی نشان دادن جزئیات زمین بر روی صفحه تصویر(نقشه)است.باید ترتیبی اتخاذ کنیم که موقعیت هر نقطه زمینی را به کمک مختصاتش در صفحه تصویر مشخص کنیم. برای نشان دادن یک نقطه در صفحه معمولاً از یکی از دو سیستم مختصات دکارتی(قائم الزاویه) و یا مختصات قطبی استفاده می کنند.تاکنون روش های عددی متعددی برای این کار ارائه شده است که هریک دقت خاص خود را دارد. در این مقاله کوشش می شود تا تعدادی از این روش ها که برخی از آنها مبتنی بر الگوریتم نیوتن تکراری هستند معرفی شده و میان آنها مقایسه ای صورت گیرد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری , سایت تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری , خرید تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری , دانلود رایگان تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری , فایل تبدیل سیستم مختصات کارتزینX,Y,Zبه سیستم مختصات جغرافیاییϕ,λ,h در نقشه برداری

Author: mp3-sound.ir