تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا

دانلود تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا

فایل قابل ویرایش تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا , ورد تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا


تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا

تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا

تاثیر-سیلیکا-فیوم-پودر-میکروسیلیکا-بر-بتن-های-سبک-با-مقاومت-بالاامروزه پودر میکروسیلیکا به عنوان یکی از پوزولان های مهم در بتن سازی دارد که به دلیل اینکه اندازه ذرات آن در حد میکرو است سبب پر شدن فضای خالی بین ذرات سیمان شده و چگالی بتن افزایش پیدا می کند. هدف از این مقاله، بررسی تاثیر سیلیکافیوم بر روی مقاومت های بتن سبک با مقاومت بالا می باشد. نتایج نشان می دهند که مقدار بهینه سیلیکافیوم برای بدست آوردن مقاومت خمشی بیشینه 28روزه بستگی به مقدار نسبت آب به سیمان دارد. بالاترین میزان مقاومت فشاری به ازای نسبت آب به سیمان26/0و درصد سیلیکافیوم15% برابر75/61مگاپاسکال بدست آمد. مقدار بهینه پودر میکرو سیلیکا برای بدست آوردن بیشینه مقاومت28روزه به ازای ،نسبت های آب به سیمان26/0و3/0 و 15درصد پودر میکرو سیلیکا ونسبت های آب به سیمان34/0 ،38/0و42/0 و20درصد پودر میکرو سیلیکا حاصل شد.

دانلود فایل

توضیحات مختصر در مورد تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا

 

کسب درآمد از فروش فایل  همکاری در فروش  فروشگاه ساز رایگان فایل

 

دانلود تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا , سایت تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا , خرید تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا , دانلود رایگان تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا , فایل تاثیر سیلیکا فیوم(پودر میکروسیلیکا)بر بتن های سبک با مقاومت بالا

Author: mp3-sound.ir